Vijesti 20.01.2016.

Novine u pravosuđu: Tužioci će morati da plaćaju izgubljene slučajeve!

ČITANJE: 2 minute
pravda1
Loši tužioci, koji izgube slučajeve na sudu, ubuduće će, po svemu sudeći, morati da plaćaju nemale sudske troškove, koji su do sada padali na račun suda, saznaje Banjaluka.net.

Da bi u narednim mjesecima mogla uslijediti radikalna promjena u domaćem pravosuđu – koja bi mogla da ugrozi budžete svih “loših” tužilaštava – ukazuje samo Ministarstvo pravde RS.

Ovo je otkrio ministar pravde RS Anton Kasipović, u odgovoru na odgovoru na pitanje poslanika republičkog parlamenta Bojana Vidića (SNSD), koji se požalio da sadašnje zakonodavstvo ne kažnjava loše tužioce čije istrage padaju na sudu, a da sami ne snose nikakvu odgovornost za to.

– Prema sadašnjem zakonodavstvu, kada se krivični postupak okonča sa donošenjem oslobađajuće ili odbijajuće presude, troškovi postupka padaju na teret suda, iako se krivični postupak pokreće aktom tužilaštva. Bilo bi dobro da se da troškovi krivičnog postupka koji se okončaju oslobađajućom ili odbijajućom presudom padaju na teret tužilaštva. U takvoj situaciji bilo bi prostora da se utvrdi veća odgovornost svih učesnika u krivičnom postupku za radnje koje preduzimaju, posebno sa aspekta adekvatne pripreme i zastupanja optužnica na osnovu kojih se pokreće krivični postupak – naveo je Vidić.

U odgovoru na ovu inicijativu, ministar Kasipović nagovijestio je da bi se uskoro mogla pokrenuti tražena izmjena Krivičnog zakona.

– U narednom periodu, Ministarstvo pravde će, imajući u vidu navode iznesene u ovom poslaničkom pitanju, izvršiti stručnu analizu važećeg zakonskog okvira, kojim bi troškovi krivičnog postupka, koji se okončaju oslobađajućom ili odbijajućom presudom, bili troškovi koji će padati na teret tužilaštva – naveo je Kasipović.

Prema godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) za 2014. godinu, sudovi u RS su u 2014. godini osudili 5.262 lica. U isto vrijeme, njih 439 je oslobođeno odgovornosti u sudskom postupku.

U svih tih 430 slučajeva troškove postupka, koji u pojedinim slučajevima iznose i po nekoliko destina hiljada KM – snosili su suvi iz svojih budžeta.

(Banjaluka.net)