Vijesti 29.03.2019.

NOVINE U SISTEMU JAVNOG PARKIRANJA Uslugu javnih parkinga organizuju i privatne kompanije?

ČITANJE: 2 minute

Gradska uprava Banja Luka ponudiće mogućnost da, pored gradskih službi, uslugu javnih parkinga organizuju i privatne kompanije.

Ova novina predložena je Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada Banje Luke, a koju će razmatrati odbornici na sjednici 10. aprila.

Kako je precizirano, nova odluka o javnim parkiralištima i garažama daje mogućnost da pravna lica obavljaju naplatu parkiranja na parkiralištima i garažama koja nisu javne površine, s tim da je neophodno da parkirališta i garaža u potpunosti ispunjavaju odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju, te da su registrovani za obavljanje ove djelatnosti.

Oni koju ispunjavaju uslove, prema predloženoj odluci, moraće se inicijativom obratiti gradu, a odluku o naplati parkiranja na privatnim parkiralištima donosi Skupština grada.

Pravna lica kojima se odobri naplata parkiranja, plaćaće Gradu naknadu za ustupljeno pravo obavljanja komunalnih poslova ove vrste. Visina naknade će zavisiti od tarife zone kojoj pripada parkiralište odnosno garaža. Tako će naknada za parkiralište odnosno garažu u nultoj zoni iznositi 0,40 KM po jednom parking mjestu dnevno, u prvoj zoni 0,30 KM i u drugoj zoni 0,20 KM po parking mjestu na dnevnom nivou.

Takođe, oni koji posjeduju parkiralište ili garažu, moći će Gradu ponuditi da na njihovim parkiralištima (garažama) obavlja naplatu, te će za to ostavariti određenu naknadu, koja će biti definisana uslovima preuzimanja. Grad će preuzeti na upravljanje privatna parkirališta ukoliko ocijeni da je isto opravdano, odnosno ukoliko će upravljanje dovesti do poboljšanja saobraćajne usluge.

Gradonačelnik Igor Radojičić izjavio je da se ova novina uvodi u praksu s ciljem povećanja broja parking mjesta.

– S obzirom na to da je u saobraćaju izuzetno veliki broj motornih vozila i veliko opterećenje, odlučili smo da ponudimo mogućnost da se na lokacijama u privatnom vlasništvu, a koje su regulacionim planom predviđene za parking, može ući u partnerstvo s gradom. Postoji mogućnost držanja parkinga uz određenu naknadu ili da lice čije je zemljište ustupi mogućnost za organizovanje javnog parkirališta, opet uz određenu naknadu – kazao je Radojičić.