Vijesti 01.03.2016.

Novo postrojenje za razdvajanje otpada

ČITANJE: 2 minute
depot
Preduzeću za upravljanje deponijom “DEP-OT” stigla je linija za razdvajanje čvrstog otpada i presa za baliranje plastike, papira i najlona. Njeno instaliranje i stavljanje u funkciju predviđeno je tokom ove godine.

– Uz pomoć Centra za zaštitu životne sredine obezbijedili smo 100.000 KM za ovu liniju. Trenutno je u pripremi i projektna dokumentacija za izgradnju prateće hale za instaliranje pomenute opreme – kaže direktor Javnog preduzeća “DEP-OT” Novo Grujić.

Prema njegovim riječima, u toj liniji biće sortiran i presovan već razdvojeni otpad, a predviđeno je odvajanje papira, najlona i PET ambalaže.

– Tako razdvojeni otpad bismo ili sami prodavali ili bismo sa partnerom koji bi bio zainteresovan za taj posao potpisali ugovor o zakupu ove linije. Nova oprema će znatno uticati na povećanje prostora za odlaganje na deponiji u Ramićima i smanjiti količine otpada, naročito nerazgradivih materijala poput najlona i plastike – dodao je Grujić.

Većih ulaganja u reciklažni centar ove godine neće biti, jer “DEP-OT” trenutno ne raspolaže sredstvima koja bi uložio u takav projekat.

– Trenutno ne možemo aplicirati za kredite, pošto smo već zaduženi kod Svjetske banke. Rate redovno uplaćujemo. U situaciji smo da čekamo potencijalne partnere koji bi uložili sredstva u reciklirani centar. Mi smo spremni da im ustupimo prostor i postojeću infrastrukturu – ističe Grujić.

Dodao je da je svijest građana o potrebi da se otpad razdvaja i koristi kao sirovina još na niskom nivou.

– Pored ulaganja sredstava u novu opremu i postrojenja, potrebno je raditi i na edukaciji stanovništva. Bitno je mijenjati svijest građana, jer projekti koji su rađeni i prije mog dolaska na mjesto direktora nisu dali rezultate i zaista je bitno djelovati u pravcu edukacije. Onda će se uz ulaganja u opremu moći napraviti daleko efikasniji sistem upravljanja otpadom, koji bi trebalo da prati i bolja zakonska regulativa – zaključuje Grujić.

Sistem naplate

Novo Grujić ističe da je veliki problem način na koji se naplaćuje odvoz otpada, a koji je zasnovan na površini stambenog prostora, a ne količini otpada.

– Ovaj način naplate ne stimuliše građane da razdvajaju otpad u svom domaćinstvu. Kada bi se naplata vršila po kilogramu otpada, građani bi poveli računa o tome da razdvajaju otpad i tako umanje račune – istakao je Grujić.

(Glas Srpske)