Politika 18.02.2016.

NS RS: Izostanak primjene standarda za ravnopravnost polova

ČITANJE: 1 minuta
narodna_skupstina1
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti rada i zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2013-2014. godina, u kojem se konstatuje da izostaje primjena ovih standarda u praksi nadležnih organa.

Predstavljajući izvještaj u parlamentu Republike Srpske, predstavnik Džender centra Republike Srpske Jelena Milinović rekla je da ne postoji kontinuirana sistemska podrška ekonomskom osnaživanju žena i smanjenju njihove nezaposlenosti i neaktivnosti na tržištu rada.

– Veoma je važno nastaviti planirati i sprovoditi posebne mjere za povećanje učešća žena na tržištu rada i usklađivanje privatanog, porodičnog i profesionalnog života, što ne predstavlja samo korist za žene, već i za muškarce- istakla je Milinovićeva.

Ona je navela da je u tom pogledu potrebno nastaviti usklađivanje radnog zakonodavstva sa standardima za ravnopravnost polova, te dosljednu primjenu u praksi uvedenih standarda za ravnopravnost polova kroz zakone i druge akte od strane poslodavaca, inspekcijskih organa, resornih ministarstava, sudova i drugih organa zaštite.

U izvještaju se ukazuje na potrebu uvođenja, primjene i praćenja rodno odgovornih mjera i programa u okviru sprovođenja Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske data je pauza do 12 časova, nakon čega će poslanici glasati o apsolviranim tačkama dnevnog reda.

(Agencije)