Politika 10.02.2016.

NS RS: Novim zakonom predviđeno ukidanje Specijalnog tužilaštva

ČITANJE: 2 minute
SKUPSTINA
Prijedlogom zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala uređuje se osnivanje, organizacija i nadležnost posebnih organizacionih jedinica tužilaštva, suda i drugih organa u Republici Srpskoj.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da se predloženim zakonskim rješenjima uređuju ovlašćenja službenih lica i uslovi, zbog efikasnog otkrivanja i krivičnog gonjenja, te suđenja učiniocima krivičnih djela.

– Predviđeno je osnivanje posebnog odjeljenja za borbu protiv korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, koje će biti nezavisno, a radiće u okviru Republičkog tužilaštva Republike Srpske- rekao je Kasipović obrazlažući zakonska rješenja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naglasio da bi stupanjem na snagu ovog zakona prestalo sa radom Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, odnosno Specijalno tužilaštvo osnovano pri Okružnom tužilaštvu Banjaluka.

– Prema predloženom zakonu, posebno odjeljenje tužilaštva čine zamjenik glavnog republičkog tužioca – specijalni tužilac i republički tužioci raspoređeni u Posebno odjeljenje tužilaštva koji za svoj rad odgovaraju glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske- precizirao je Kasipović.

Prema njegovim riječima, definisano je da posebnim odjeljenjem tužilaštva rukovodi specijalni tužilac koji se imenuje po propisima i postupku, kao i zamjenik glavnog republičkog tužioca Republike Srpske.

Kasipović je naveo da je Posebno odjeljenje tužilaštva nadležno na cijeloj teritoriji Republike Srpske za sprovođenje istražnih radnji i krivično gonjenje.

On kaže da bi prema predloženom zakonu u okviru Posebnog odjeljenja tužilaštva trebalo da bude osnovana jedinica za istrage i bezbjednost, koju čine načelnik i tužilački istražioci.

– Prijedlogom zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala predviđeno je da u Okružnom sudu Banjaluka bude osnovano posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala kojim rukovodi predsjednik tog odjeljenja- dodao je Kasipović.

On je napomenuo da razumije da se zbog navedenog zakona otvaraju različite političke dileme.

– Međutim, nije mi namjera da na bilo koji način definišem raspravu koja će uslijediti u Narodnoj skupštini. Za Ministartvo pravde Republike Srpske bilo bi dragocjeno da se raspravlja o ovom tekstu zakona, s ciljem da bude poboljšan- rekao je Kasipović.

Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske smatraju da je zbog neusaglašenosti sa ostalim zakonima, ali i zbog mogućeg progona političkih protivnika, navedeno zakonsko rješenje potrebno povući iz skupštinske procedure.

(Agencije)