Politika 18.02.2016.

NS RS: Usvojen nacrt zakona o službenicima

ČITANJE: 1 minuta
narodna_skupstina_2015
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, čiji je cilj da izvorni i preneseni poslovi budu obavljani na efikasan i funkcionalan način, stručno i politički neutralno.

Ovaj Nacrt zakona biće upućen u javnu raspravu.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti, kojim se uređuje osnivanje i rad pozorišta, kao i pozorišna djelatnost kao dio kulturnih i umjetničkih vrijednosti na prostoru Republike Srpske.

U danu za glasanje usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, kojim se preciziraju nadležnosti organa uprave u vođenju upravnog postupka u osnivanju katastra nepokretnosti i katastra vodova, kao i stvarna nadležnost sudova.

Usvojeni su i Prijedlog strategije integralnog upravljanja vodama od 2015. do 2024. godine, te Nacrt omladinske politike Srpske od 2016. do 2020. godine, koja bi trebalo da bude realizovana u pet prioritetnih oblasti – zapošljavanje, aktivno učešće, zdravi stilovi života, izvrsnost i slobodno vrijeme.

(Agencije)