Politika 11.02.2016.

NS RS Gojković: Veći broj rješenja za prevazilaženje problema u lokalnim zajednicama

ČITANJE: 1 minuta
narodna_skupstina
Poslanik SP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdenka Gojković izjavila je danas da Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi predviđa veći broj rješenja za prevazilaženje problema u lokalnim zajednicama, te da stvara uslove za jačanje regionalne saradnje lokalnih zajednica s ciljem smanjenja nerazvijenosti na lokalnom nivou.

Ona je tokom rasprave na sjednici Narodne skupštine Srpske navela veći broj prijedloga koje je predložio DŽender centar, a koji se odnose na rodnu ravnopravnost s ciljem obezbjeđivanja ravnomjerene zastupljenosti polova u sistemu odlučivanja.

Gojkovićeva je dodala da neka od tih rješenja podrazumijevaju to da bi jedinice lokalne samouprave trebale imati nadležnosti u provođenju mjera u džender aktivnostima na svim nivoma, kao i u usvajanju programa mjera i donošenju propisa vezanih za ravnopravnost polova.

Poslanik SDSK Darko Banjac smatra da je prihvatljiva odredba u Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi prema kojoj na 1.000 stanovnika dolaze tri zaposlena radnika u lokalnoj administraciji.

On je rekao da bi u zakonska rješenja trebalo ugraditi odredbe prema kojima načelnik/gradonačenik bira svoje saradnike – načelnike odjeljenja bez konkursa, jer se i oni biraju na mandatni period.

Poslanik SDS-a Želimir Nešković rekao je da u predloženom tekstu nisu jasne odredbe o odborničkom dodatku, predlažući da se za sve lokalne samouprave odredi ima li odbornik pravo na dodatak ili ne, a da visinu tog dodatka odredi skuština lokalne zajednice.

On smatra da se uvode i određene odredbe koje ne vode ka decentralizaciji, nego većoj centralizaciji.

(Agencije)

Oznake: Darko Banjac