Politika 12.04.2016.

NSRS Gligorić: Strategija razvoja javnih puteva dobro koncipirana

ČITANJE: 1 minuta
skupstina
Poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slavko Gligorić rekao je da je Nacrt strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godina veoma dobro koncipiran, kao i da su auto-putevi i putevi veoma dobro definisani, te precizirani izvori finansiranja.

“Kada je riječ o javnim i regionalnim putevima, pozitivno je što su napravljeni kriterijumi, a moj prijedlog će biti da na osnovu tih kriterijuma bude izrađena dinamika realizacije”, rekao je Gligorić.

On je dodao da je put koji povezuje grad Doboj i opštinu Petrovo na određenim dionicama veoma uzak, te je sugerisao da se ovom javnom putu posveti veća pažnja jer ispunjava uslove za kategoriju regionalnog puta.

Poslanik SDS-a Novak Motika rekao je da se iz nacrta strategije vidi da je putna mreža u Republici Srpskoj među lošijim u Evropi i da ne odgovara višestrukom povećanju saobraćaja.

Motika je naveo da ukupna putna mreža u Republici Srpskoj, bez lokalnih i pristupnih puteva, iznosi 4.132 kilometra, od čega je 558 kilometara makadamskih puteva.

Prema njegovim riječima, većina putnih pravaca veoma je kritična i zahtijeva velike radove za normalno odvijanje saobraćaja, a kao primjer naveo je putni pravac na kojem se dešava dosta saobraćajnih nesreća Sarajevo – Podromanija – Rogatica – Višegrad – Vardište.

“Na dionici puta od 15 kilometara, od Han Stjenica do Rogatice, najviše stradaju putnici u ljetnom periodu. Stručnjaci kažu da je glavni razlog velikog broja saobraćajnih nesreća na ovoj dionici što je urađen kontra nagib na krivinama i neodgovarajući sastav asfalta”, rekao je Motika i predložio da ovaj putni pravac ima prioritet kada je riječ o izgradnji brzih puteva.

(Agencije)