Politika 05.04.2016.

NSRS Lukač: Problemu terorizma pristupiti krajnje odgovorno

ČITANJE: 2 minute
Lukač
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da problemu terorizma treba pristupiti krajnje odgovorno, prvenstveno na osnovu praćenja mogućnosti ugrožavanja u konkretnoj situaciji, te preduzimati brzo i efikasno odgovarajuće mjere.

“S tim u vezi, MUP Srpske, tačnije sve organizacione jedinice, svaka na svom operativnom području i iz svog domena rada preduzimaju kontinuirano mjere i radnje kako bi se održalo povoljno stanje bezbjednosti sa aspekta problematike terorizma i terorističkih prijetnji”, rekao je Lukač na sjednici Narodne skupštine Srpske prezentujući informaciju o aktuelnom stanju bezbjednosti u Srpskoj.

On je naglasio da strategijski pristup MUP-a Srpske suprotstavljanju terorizmu proizlazi iz Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma od 2015. do 2020.godine i u tom pravcu globalni strateški ciljevi MUP-a su prevencija i zaštita od terorizma, otkrivanje i istraga terorističkih djelovanja i odgovor na terorizam.

Lukač je naveo da najveću potencijalnu opasnost predstavljaju islamske radikalne grupe koje djeluju na širem regionu Balkana i koje pokazuju interesovanje za dešavanja u BiH, a time i u Srpskoj.

Ministar Lukač je rekao da od svih grupa najveću opasnost predstavljaju pripadnici vehabijskog pokreta, među kojima se izdvajaju takozvana nova lica, koja treba da se dokažu, a koja su uglavnom lica sa dosijeom, višestruki povratnici, konzumenti droge ili psihički poremećena lica, koja su spremna na “izolovane” terorističke napade.

Lukač je među te grupe ubrojao i povratnike sa stranih ratišta, zatim “daije” ili propovjednike, kao i ideologe ili “šejhove”, koji uglavnom upravljaju iz inostranstva.

On je dodao da još postoji određen stepen nepovjerenja prilikom razmjene informacija između policijskih agencija u BiH.

Lukač je rekao da se stanje bezbjednosti štićenih ličnosti i objekata može ocijeniti zadovoljavajućim, ali je potrebno sprovoditi pojačane mjere i aktivnosti, bez obzira što do sada nije bilo napada na štićene ličnosti i objekte.

On je istakao da je MUP Srpske u prošloj godini i prvim mjesecima ove godine izveo tri međunarodne akcije iz oblasti organizovanog kriminaliteta u okviru kojih je lišeno slobode 21 lice, a između ostalog, pronađeno i oduzeto više desetina ručnih bombi i više komada oružja.

Lukač je dodao da je u oblasti suzbijanja trgovine drogom izvedeno 14 operativnih akcija, gdje su slobode lišena 34 lica.

Prema njegovim riječima, u oblasti privrednog kriminaliteta podneseni su izvještaji sa ukupnom materijalnom štetom od oko 136,2 miliona KM.

Lukač je naveo da je izvršeno i više akcija, od kojih su neke i u međunarodnoj saradnji, u suzbijanju dječije pornografije i sajber-kriminala.

On je naveo da je znatno manji broj krivičnih djela izvršen u Srpskoj nego u Federaciji BiH /FBiH/, kao i da je veći stepen rasvijetljenih krivičnih djela u Srpskoj nego u FBiH.

Kada je u pitanju javni red i mir u njegovom narušavanju prednjači izazvivanje prekršaja u alkoholizovanom stanju.

Oznake: Dragan Lukač