Politika 16.03.2016.

NSRS Malešević: Cilj unapređenje obrazovanja

ČITANJE: 1 minuta
narodna_skupstina1
Ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević rekao je da je unapređivanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima osnovni cilj Prijedloga strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske od 2016. do 2021. godine.

Obrazlažući Prijedlog strategije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Malešević je naveo da je u oblasti predškolskog obrazovanja strateški cilj povećanje obuhvata predškolskim vaspitanjem djece uzrasta od tri do šest godina, a u osnovnom obrazovanju naglasak je na poboljšanju uslova rada škole i modernizaciji procesa nastave, te na jačanju vaspitne uloge škole.

On je rekao da je u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja planirano razvijanje standarda zanimanja zasnovanih na kompetencijama i ishodima učenja, uspostavljanje kvalifkacionog okvira za srednje stručno obrazovanje, povezivanje stručnog obrazovanja i tržišta rada, te jačanje sistema usmjeravanja i informisanja pri izboru budućeg zanimanja učenika – profesionalna orijentacija.

Strateški cilj u oblasti visokog obrazovanja je naučnoistraživački orijentisano visoko obrazovanje i povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada, modernizacija studijskih programa za inicijalno obrazovanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, te internacionalizacija visokog obrazovanja, navodi se u Prijedlogu strategije.

Predviđeno je uspostavljanje mreže visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srpskoj, na prijedlog akademske zajednice.

Strategijom je definisano da univerzitet izvodi akademske studije sva tri ciklusa, a može organizovati i strukovne studije prvog i drugog ciklusa. Visoka škola, prema ovom dokumentu, može izvoditi strukovne studije prvog i drugog ciklusa, i to na prijedlog akademske zajednice.

Prema ovoj strategiji, na privatnim visokoškolskim ustanovama neće moći biti organizovani studijski programi za medicinska, pravna i pedagoška zanimanja.

Planirano je i uvođenje obaveznog periodičnog vršenja nadzora nad studijskim programima koji se realizuju na visokoškolskim ustanovama.

(Agencije)