Politika 11.01.2021.

NSRS NIJE PRIHVATILA INICIJATIVU: “Restart” dostavio 1.800 autentičnih potpisa od ukupno 3.143

ČITANJE: 2 minute

Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila građansku inicijativu nevladine organicije “Restart” jer je provjerom nadležnih organa utvrđeno da je od 3.143 predata potpisa, svega 1.800 autentično, rečeno je danas Srni u Sekretarijatu Narodne skupštine Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske je, u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, zatražila od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH da izvrši provjeru podataka sa liste potpisnika građanske inicijative, a zahtjev je proslijeđen i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

– S obzirom na rezultate provjere, utvrđeno je da lista ne sadrži dovoljan broj potpisnika, njih 3.000, sa potrebnim i autentičnim podacima i samim tim nisu ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi i Poslovnikom o radu Narodne skupštine da bi ova inicijativa bila upućena u dalju skupštinsku proceduru. O tome smo obavijestili pokretače inicijative 11. decembra i dostavili im rezultate provjere potpisa koje su uputili – pojašnjavaju u Sekretarijatu Narodne skupštine.

Prema dokumentaciji nadležnih organa, koja je u posjedu Srne, navodi se da je provjerama ustanovljeno da je za 173 lica utvrđeno da im ne pripada jedinstveni matični broj, a za 522 lica da im ne pripada serijski broj lične karte, te da jedinstveni matični broj nije evidentiran za 293 lica, da su 24 lica imala nečitko i nepravilno upisane podatke, zbog čega nisu mogli biti pronađeni u evidenciji, dok su 33 lica umrla.

Utvrđeno je i da 14 lica ima nevažeću ličnu kartu, da je za 70 lica poništena lična karta, da je dio lica koristio vozačku dozvolu kao identifikacioni dokument, kao i da se na spisku 86 lica ponavljaju više puta.

U septembru 2020. “Restart Srpska” predao je peticiju kojom su željeli da se uvede obavezan konkurs kod zapošljavanja ljudi u javne institucije, agencije, fondove. U “Restartu” smatraju da svi narodni poslanici u parlamentu Srpske treba da podrže izmjene Zakona o sistemu javnih službi kojim bi se uveo obavezan konkurs, jer to, kako su naveli, predstavlja osnovu za početak borbe sa partijskim zapošljavanjem u javne institucije.

(Srna)

Oznake: NSRS, Restart