Politika 15.03.2016.

NSRS: Razmotren nacrt izmjena zakona o zaštiti požara

ČITANJE: 1 minuta
narodna_skupstina
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, kojim se propisuju obaveze nadležnih školskih i predškolskih ustanova da sprovedu program edukacije o zaštiti od požara.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost MUP-a Republike Srpske.

Ovim zakonskim rješenjem stvaraju se pravne pretpostavke kojima se omogućava kategorizacija nivoa stepena ugroženosti od požara objekata namijenjenih za javnu upotrebu, u kojima boravi veći broj lica.

(Agencije)