Vijesti 16.03.2017.

Obavezna prijava stanova u zakup

ČITANJE: 2 minute

Svi poreski obveznici, građani koji izdaju stanove u zakup drugim fizičkim licima građanima, obavezni su podnijeti poresku prijavu za porez na dohodak od kapitala, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

U Poreskoj upravi pojašnjavaju da se prijava poreza na dohodak od kapitala u ovom slučaju vrši na obrascu 1008- akontacija poreza na dohodak, na kojoj se iskazuje ukupan dohodak od kapitala, normirani troškovi i iznos obračunatog poreza.

Rok za podnošenje prijave je do desetog u mjesecu za prethodni mjesec, navodi se u saopštenju iz ove institucije.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske u 2016. godini naplaćeno je 8,93 miliona KM poreza na dohodak od kapitala.

Poreska uprava na osnovu urađenih procjena i analiza, smatra da se može povećati potencijal naplate poreskih obveznika koji bi trebalo da plaćaju ovaj porez.

U posljednje vrijeme uočen je trend izdavanja “stanova na dan”, tako da bi i ovu oblast trebalo iz “sive zone” uvesti u legalne tokove.

Poreska uprava pozdravlja sve preduzetničke aktivnosti u kojima su građani pronašli novi izvor sticanja dohotka, pa tako i ove, ali bi građani koji iznajmljuju stan na dan trebalo da izvršavaju svoje obaveze prema državi i da posluju u skladu sa zakonskim propisima.

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike da, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, podnesu prijavu za porez na dohodak od kapitala i da ga plate.

Poreska uprava će učiniti sve da im taj proces olakša i pojednostavi kako bi poreski obveznici koji poštuju zakon to mogli jednostavno i lako da urade.

Rok za podnošenje godišnje prijave za porez na dohodak je 31. mart tekuće godine, za dohodak ostvaren u prethodnoj godini.

Poreska uprava preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti da sankcioniše one građane koji uporno ne izvršavaju obaveze i ne poštuju zakonske propise.

Poreska uprava u ovoj godini namjerava da poboljša saradnju i sa drugim institucijama kao što su lokalne zajednice i njihove zajednice etažnih vlasnika, te turističke organizacije, kako bi naplatu poreza od zakupnina učinili što efikasnijom.

U saopštenju se dodaje, da u ovoj instituciji vrše i intenzivne analize podataka dostupnih putem interneta i oglasa, gdje građani oglašavaju ovu vrstu djelatnosti.

(Srna)