Vijesti 19.03.2016.

Objasnili zašto nema Sport Klub kanala u ponudi operatera

ČITANJE: 3 minute
sportklub
U cilju adekvatnog informisanja javnosti BH Telecom, HT Eronet i Asocijacija kablovskih operatera (AKOP) u ime svojih članica, objavljuju zajedničko saopštenje za javnost kojim želi predočiti razloge nepostojanja Sport Klub kanala u ponudi operatera koji nisu članice grupacije kojoj pripada i Telemach.

Naime, potrebno je hronološki navesti neosporne činjenice koje potvrđuju da United Media odnosno Sport Klub ne poštuje pravni poredak Bosne i Hercegovine i odluke Konkurencijskog vijeća BIH, iako u zvaničnim medijskim istupima ističu transparentno i legalno poslovanje.

Istina je slijedeća:

– Vlasnik kanala Sport Klub je u okviru do sada provedenih postupaka dva puta kažnjen, i to: 2013. godine zbog zloupotrebe dominantnog položaja sa 125.000,00 KM i 2015. godine zbog nastavljene zloupotrebe dominantnog položaja sa 250.000,00 KM. Sud BiH je 1. septembra 2015. godine donio pravosnažnu presudu broj S1 3 U 014981 14 U, kojom je potvrdio rješenje Konkurencijskog vijeća BiH broj 05-26-3-002- 179-II/13 i konačno presudio da je Sport Klub zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos LIVE paketa engleske Premier league u Bosni i Hercegovini.

– I pored neospornih činjenica, koje su potvrđene i odlukama Konkurencijskog vijeća BiH, da navedeni privredni subjekt krši i ne poštuje pozitivne propise BiH, te da nastavlja sa svojim ponašanjem bez obzira na odluke Vijeća, isti se u javnosti nastoji prezentovati kao pobornik prava i pravde, te time dezavuiše javnost tako što odgovornost za nepostojanje sadržaja Sport Klub kanala prebacuje na konkurente Telemacha, odnosno, na potpisnike ovog saopštenja.

Činjenica jeste da je po posljednjoj odluci Konkurencijskog vijeća, Sport Klub sačinio Opšte uslove i dostavio prijedlog cijena operatorima, ali ne u skladu sa rješenjem Vijeća pa je to razlog da kako i sama United Media navodi u tekstu „nijedan operater nije prihvatio ponudu“. Sama činjenica da niti jedan operater ne prihvata ponudu jasno ukazuje da je ponuda neprihvatljiva, nerealna i nemoralna, te da su uslovi sadržani u istoj u kolizijii

sa tržišnom situacijom. Ponuda je koncipirana na način da je prihvatljiva samo Telemachu i ostalim članicama ove grupacije i to iz jednostavnog razloga što novac u konačnici završava kod istog vlasnika a što grupacija nastoji da prikrije formalnim razdvajanjem vlasničke strukture koje je izvršeno u toku 2015. godine.

Znakovito je da kompanija Telemach objavila demanti 14.02.1016. godine u kojem negira svoj uticaj na dodjelu prava distribucije kanala Sport Klub što je dodatni pokušaj obmanjivanja javnosti koja je već upoznata sa povezanošću Sport Kluba i Telemacha kao i činjenicom da je Sport Klub sredstvo kojim ova grupacija nastoji da ovlada tržištem i eliminiše konkurenciju. Telemach i dalje u svom obraćanju opravdava nerealno visoku cijenu kanala i time daje podršku povećanju cijene usluge za krajnje korisnike.

Potpisnici ovog saopštenja ističu da žele svojim kranjim korisnicima ponuditi kvalitetan programski sadržaj, koji uključuje i Sport Klub kanale, ali da ponašanje Sport Kluba to onemogućava. Koristimo ovu priliku da pozovemo nadležne institucije da obezbijede poštivanje donosenih rješenja protiv United Media odnosno Sport Kluba sa čim bi konačno Sport Klub bio omogućen svim korisnicima kako to želimo mi operatori, a i sami korisnici.

(ATV)