Vijesti 03.03.2016.

Objavljen konkurs za izbor rektora

ČITANJE: 1 minuta
kampus rektorat
Senat Univerziteta u Banjaluci raspisao je danas konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjaluci.

Rektor se bira na period od četiri godine, a osim opštih uslova koje moraju ispuniti, kandidati moraju biti u zvanju redovnog profesora i zaposleni u punom radnom vremenu na Univerzitetu u Banjaluci, osim redovnih profesora iz kliničkih grana medicine i stomatologije koji imaju zaključene ugovore o radu sa Univerzitetom i sa zdravstvenom ustanovom koja je nastavna baza Univerziteta.

Rok za podnošenje prijava je deset dana, a kandidati uz prijavu treba da dostave biografiju i prijedlog programa rada u mandatnom periodu.

Prethodni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjaluci bio je raspisan 28. januara, ali rektor nije izabran jer su kandidati Novak Kondić i Milan Mataruga imali isti broj glasova članova Senata zbog čega je bilo neophodno ponoviti konkurs.

(Agencije)