Vijesti 29.03.2016.

Objavljen konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata

ČITANJE: 1 minuta
konkurs razmjena
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2016/17. godinu, za šta je budžetom planirano 110.000 KM.

Konkurs je raspisan za odlazak redovnih studenata sva tri ciklusa studija radi studiranja ili obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu, kao i odlazak akademskog osoblja u inostranstvo radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama i naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u inostranstvu, saopšteno je iz Ministarstva.

Putem ovog konkursa sufinansira se i dolazak studenata sva tri ciklusa studija sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja ili obavljanja stručne studentske prakse na javnim visokoškolskim ustanovama i naučno-istraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj, te dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na javnim visokoškolskim ustanovama i naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Pravo prijave imaju redovni studenti sa najmanje 60 ECTS bodova ili nastavnici sa najmanje tri godine radnog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, uz saglasnost matične visokoškolske ustanove za odlazak u međunarodnu razmjenu i pozivno pismo od prihvatne visokoškolske ustanove ili naučno-istraživačke ustanove, odnosno kulturno-umjetničke ustanove.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata su uspjeh u prethodnim godinama studija, kvalitet i sadržaj ugovora o učenju, odnosno praksi, dokaz o znanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju kandidat odlazi na razmjenu, motivaciono pismo i biografija.

Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2016/17. godinu je dostupan na portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net , na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

(Agencije)