Vijesti 05.06.2017.

Objavljen oglas o dodjeli privremenih lokacija za prodaju pečenog i kuvanog kukuruza

ČITANJE: 1 minuta

Grad Banja Luka je objavio javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za sezonsku prodaju pečenog i kuvanog kukuruza, prema kriterijumu najviše cijene.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva lica sa prebivalištem u Banjoj Luci, a jednom licu može biti dodijeljena jedna lokacija.

Zaintersovani ponude mogu dostaviti u Gradsku upravu Grada Banja Luka (kancelarija broj 14), do 9. juna 2017. godine.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati ovdje.