Vijesti 29.03.2016.

Objavljeni rezultati istraživanja o korištenju društvenih mreža u novinarstvu: 90,9% novinara koristi Facebook

ČITANJE: 1 minuta
fejsbuk novinari
Centar za edukaciju Pro Educa iz Banjaluke sproveo je istraživanje o korištenju društvenih mreža u novinarstvu, u periodu od 26. januara – 11. februara 2016. godine na uzorku od 110 ispitanika iz Bosne i Hercegovine metodom online upitnika.

Istraživanje je obuhvatilo zaposlenike (novinare) javnih i privatnih RTV servisa, te štampanih medija i internet portala.

Predmet ovog istraživanja činili su:

Učestalost korištenja društvenih mreža

Svrha korištenja društvenih mreža

Eksplikacije korištenja društvenih mreža u novinarstvu

Oko 52% ispitanika dolazi iz Republike Srpske, 44% iz Federacije Bosne i Hercegovine, te 1% iz Brčko distrikta. Rezultati istraživanja su pokazali da novinari u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri koriste Facebook (90,9%), zatim YouTube (82,7%), te Twitter (65,5%).

Kada je u pitanju korelacija medijskih sloboda i društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, oko 27% novinara misli da su sa pojavom društvenih mreža značajno porasle i medijske slobode u BiH, dok njih 57% takođe misli da je došlo do porasta medijskih sloboda, ali samo donekle.

Novinari su takođe odgovarali na pitanja koje javne ličnosti najviše prate na društvenim mrežama, te koje institucije, organizacije i preduzeća. Rezultati su pokazali i ko su najčitaniji blogeri među novinarima, a ko najbolje ocijenjeni novinari po korištenju društvenih mreža.

Detaljni rezultati istraživanja objavljeni su na linku: REZULTATI ISTRAŽIVANJA

(Banjaluka.net)