Vijesti 27.08.2015.

Obnavljanje komunalne opreme u gradu

ČITANJE: 2 minute

polomljene ljuljaske

U toku su radovi na zamjeni dijelova tobogana, koji su oštećeni na tri dječija igrališta u ulicama Carice Milice, Jaroslava Pleticija i Srpskih ustanika.

U okviru radova redovnog održavanja komunalne opreme, izvode se i radovi na zamjeni oštećenih dijelova klupa u parku „Petar Kočić“ i u Ulici Milana Tepića.

-U planu je da se tokom ove sedmice montira i nadstrešnica na autobuskom stajalištu kod  Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, a koja je bila demontirana zbog izvođenja radova na betoniranju pomenutog stajališta – navode iz Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.

Inače, radovi na redovnom održavanju komunalne opreme se izvode u kontinuitetu, a prema podacima nadležnog Odjeljenja – za te radove u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 19.790 KM. Radove je izvodilo preduzeće „Procesna oprema inženjering“ d.o.o. iz Laktaša.

-Kada je riječ o korpama za otpatke, održavanje se odnosi na zamjenu uloška od pocinčanog lima, popravku oštećenja, te čišćenje i pranje korpi od inoksa – pojasnili su u nadležnom Odjeljenju.

U prvoj polovini ove godine, redovno održavanje obuhvatilo je i radove na sanaciji i održavanju zaštitnih ograda i stubića – u okviru kojih je vršena antikorozivna zaštita, ispravljanje stubića, te zamjena uništenih.

Nadležno Odjeljenje održava i sportske terene, te su od početka ove godine na nekoliko njih –  urađeni sanacija i popravka oštećenih dijelova betonskih površina, ugrađene drvene table za koševe i obruči sa mrežicom za koševe, te izrađene i postavljene zaštitne ograde iza golova na sportskim igralištima.
Kada je riječ o održavanju dječijih igrališta, tokom proteklog perioda očišćeni su postojeći pjeskarnici i zamijenjen pijesak, ofarbana konstrukcija ljuljaški, tobogana, klackalica i vrtuljaka, zatim zamijenjeni pojedini dijelovi drvene konstrukcije, lanaca, sjedalica, i sl.

U ovoj godini je u sklopu održavanja autobuskih nadstrešnica vršena zamjena anker ploča, nosača krova nadstrešnica, nosača pokrova i oluka, i dr.

Naime, Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu za radove redovnog održavanja na pomenutoj komunalnoj opremi planirano je ukupno 67.000 KM.

Iz Gradske uprave, i ovim putem, apeluju na sugrađane da zajedno čuvamo imovinu, jer je sigurno da se sredstva koja se daju u obnavljanje namjerno uništene opreme mogu usmjeriti u izgradnju novih objekata, kao što su dječija i sportska igrališta.  Podsjećamo da sva zapažanja u vezi sa uništenom ili oštećenom opremom mogu prijaviti putem telefonskog broja: 244-593  ili Komunalnoj policiji (broj. tel. 306-464).