Vijesti 15.01.2016.

Obustava saobraćaja 19. januara

ČITANJE: 6 minuta
banjaluka
Zbog održavanja Bogojavljanske liturgije, u okviru koje je predviđeno kretanje svečane litije od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta, biće obustavljen saobraćaj u utorak, 19. januara, u vremenskom periodu od 11 do 14 časova u ulicama:
 • Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana,
 • Marije Bursać, na dijelu od Kninske do Kralja Petra I Karađorđevića,
 • Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića,
 • Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patra,
 • Patra, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Mirka Kovačevića,
 • Isaije Mitrovića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Patre i
 • Makarija Sokolovića, Slavka Rodića, Ljupka Račića, Braće i sestara Kapor i 22. aprila.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika izvršiće se sljedeće korekcije:

 • linije gradskog prevoza broj 1 Mađir – Ortopedija – Nova bolnica, 6 Autobuska stanica – Lauš – Saračica i 8 Autobuska stanica – Podgora, mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana i dalje postojećom trasom,
 • linije broj 3 Centar – Vrbanja – Zeleni vir i 3B Centar – Debeljaci skraćuju se, tj. početno i krajnje stajalište za ove linije će biti stajalište ”Ugled”, a autobusi iz Ulice Cara Lazara preusmjeriće se u ulice Mirka Kovačevića, Miloša Obilića i dalje registrovanom trasom,
 • linija broj 9 Česma – Desna Novoselija, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske iz Česme, autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića,  preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Cara Lazara do Mirka Kovačevića i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Desne Novoselije iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ul. majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom,
 • linija gradskog prevoza broj 9I Incel – Centar, mijenja trasu tako da se će se autobusi (iz smjera Incela) iz Aleje Svetog Save usmjeriti pravo u Ulicu Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bul. cara Dušana do kružnog toka i nazad Bul. cara Dušana, Kninskom do Vidovdanske ulice, a za smjer ka Incelu isti navedenim ulicama obrnutim redoslijedom,
 • linija broj 10 Autobuska stanica – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Autobuske stnice), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bul. Stepe Stepanovića i Bul. cara Lazara i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom,
 • linija broj 13 Lazarevo – Obilićevo, mjenja trasu tako da se autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića (iz smjera Lazareva), preusmjeravaju u Aleju Svetog Save, Ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bul. Stepe Stepanovića, Bul. cara Lazara, Mirka Kovačevića i dalje postojećom trasom i iz smjera Obilićeva istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom,
 • linije gradskog prevoza broj 13A Centar – Zalužani i 13C Centar – Tunjice – Zalužani, mijenjaju trasu (iz smjera Zalužana) tako da se autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića usmjere u ulice Vuka Karadžića, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad, Bulevarom cara Dušana, Kninskom i dalje postojećom trasom,
 • linija gradskog prevoza broj 13P mjenja trasu tako da se autobusi iz Obilićeva, iz Ulice cara Lazara usmjere desno u Bulevar Stepe Stepanovića, Ul. Majke Jugović, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom i iz smjera Petrićevca istim, navedenim ulicama, obrnutim smjerom,
 • linija broj 17 Obilićevo – Nova bolnica skraćuje se, tj. autobusi će sa Nove bolnice, saobraćati do stajališta ”Bulevar”, koje će biti i krajnje stajalište i autobusi će iz Bulevara cara Dušana biti usmjereni u Ulicu Kralja Petra I Karađorđevića, Marije Bursać, Kninsku i Bulevar cara Dušana do stajališta ”Bulevar”, za smjer ka Novoj bolnici,
 • linija broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, mijenja se tako da autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva, Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Vidovdanskom, Kninskom, Bul. cara Dušana do kružnog toka i nazad Bul. cara Dušana, Kninskom i u povratku Ul. Vidovdanskom istim navedenim ulicama obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, cara Lazara, Mirka Kovačevića, Miloša Obilića i cara Lazara do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i dalje istim ulucama u suprotnom smjeru,
 • linija gradskog prevoza broj 20 Autobuska stanica – Centar – Paprikovac, mijenja trasu tako da se autobusi iz Ulice Vuka Karadžića usmjeravaju pravo u Aleju Svetog Save i dalje postojećom trasom,
 • linija gradskog prevoza broj 39 Drakulić – Centar i 39A Drakulić – Rakovačke bare – Centar, mijenjaju trasu tako da se autobusi iz Ulice I krajiškog korpusa usmjere u Ulicu Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Bulevar cara Dušana, Kninsku i dalje postojećom trasom,
 •  linija Banja Luka – Ljubačevo, mijenja trasu u centru grada tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića,  preusmjeriti u Aleju Svetog Save, Gundulićevu ulicu, Ul. Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Cara Lazara do Mirka Kovačevića i dalje registrovanom trasom, a za polaske iz Ljubačeva iz Ulice Miloša Obilića autobusi će se preusmjeriti na Bulevar cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Ul. majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom, i
 • republičke linije javnog prevoza putnika se preusmjeravaju iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u ulice Majke Jugovića, Gavre Vučkovića, Gundulićevu, Aleju Svetog Save i dalje registrovanim trasama.

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

(Banjaluka.rs.ba)