Vijesti 21.03.2019.

PORESKA UPRAVA: Obveznici poreza na oružje da preuzmu popunjene prijave

ČITANJE: 2 minute

Poreska uprava Republike Srpske obavještava obveznike poreza na registrovano oružje- fizička lica, da je rok za podnošenje poreskih prijava za registrovano oružje za ovu godinu 31. mart 2019 godine.

S ciljem unapređenja usluga i stručne pomoći poreskim obveznicima, Poreska uprava RS je u ime poreskih obveznika pripremila i unaprijed popunila poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu.

Iz tog razloga pozivamo poreske obveznike poreza na registrovano oružje-fizička lica, da dođu u mjesno nadležne područne jedinice Poreske uprave RS, preuzmu primjerke odštapanih prijava i na licu mjesta utvrde ispravnost prijavljenih podataka. Nakon što se u prisustvu i stručnu pomoć poreskog službenika, utvrdi ispravnost podnesenih prijava, poreski obveznici potpisuju preuzete prijave i jedan ovjeren primjerak zadržavaju za sebe.

Poreska uprava RS će potom u službenim evidencijama izvršiti unos podataka sa podnesenih prijava, čime se za poreske obveznike utvrđuje poreska obaveza za
registrovano oružje u 2019. godini.

Protiv poreskih obveznika, koji u zakonom propisanom roku ne izvrše podnošenje poreskih prijava za registrovno oružje, Poreska uprava RS će shodno kaznenim odredbama Zakona o poreskom postupku RS, podnijeti prekršajne naloge sa propisanim iznosom novčanih kazni.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske, s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima, uvela je početkom ovog mjeseca mogućnost predispunjavanja poreskih prijava, odnosno Pre-filling-a za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja koju će u ime poreskih obveznika- fizičkih lica ubuduće popunjavati Poreska uprava RS.

U prvoj fazi ovog projekta, Poreska uprava RS će ove prijave popunjavati samo za poreske obveznike-fizička lica. Ova nova mogućnost važan je korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva Poreske uprave RS u budućnosti, a to je pojednostavljenje procedura.

“Naime, težimo ka tome da Poreska uprava u ime poreskog obveznika popunjava što veći broj poreskih prijava i na taj način im olakša sam postupak podnošenja poreskih prijava, a samim tim olakša i rad svojim službenicima. Što se tiče ove nove mogućnosti, suština je u tome da Poreska uprava RS na osnovu podataka
koje dobija od MUP-a izvrši popunjavanje obrasca PP-RO za poreske obveznike-fizička lica koji imaju registrovano oružje, a koji su obveznici poreza na registrovano oružje za 2019. godinu”, saopšteno je iz Poreske uprave.

Naime, ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta koji poreske administracije u BiH realizuju sa Švedskom poreskom upravom pod nazivom „Jačanje kapaciteta poreskih administracija u BiH“ koji je započeo sa realizacijom polovinom 2017. godine, a završetak je planiran krajem 2020. godine.