Vijesti 27.01.2016.

Od 27. januara ograničeno emitovanje rijaliti programa

ČITANJE: 1 minuta
rijaliti ogranicenje
Set pravila iz oblasti emitovanja koje je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) usvojilo u decembru 2015. godine, objavljen je u Službenom glasniku BiH.

Set pravila obuhvata:

Kodeks o komercijalnim komunikacijama

Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija

Pravilo o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga

Pravilo o pružanju medijskih usluga radija

Pravila i kodeksi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 27.01.2016. godine.

Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na definisanje reality i pseudoreality programa, te ograničavanje emitovanja ovih programa na period između 24:00 i 06:00 sati.

U skladu sa navedenim, ranije Pravilo 57/2011 o javnim radio i televizijskim stanicama („Službeni glasnik BiH“ broj 98/11) je prestalo važiti, a relevantne odredbe vezane za javne radio i TV stanice sada su sastavni dio navedenih pravila.

(N1)