Biznis 08.01.2018.

Od naknade za korišćenje prirodnih resursa: 300 hiljada KM za saobraćajnice i privredu

ČITANJE: 1 minuta

Po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u budžetu grada u 2018. godini očekuje se da bude uplaćeno 300 hiljada maraka. Ova sredstva biće iskorišćena za izgradnju saobraćajnica i mostova, te subvencije za privredu.

U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, privredna društva koja proizvode električnu energiju korišćenjem hidroakumulacionih objekata, plaćaju naknadu u budžete jedinica lokalne samouprave na čijem području su izgrađeni  ti objekti. Kontrolu obračuna i uplate ovih naknada vrši Poreska uprava Republike Srpske.

– Ova namjenska sredstva koriste se u skladu sa godišnjim Programom utroška sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, koji usvaja skupština jedinica lokalne samouprave, za narednu godinu. Na bazi prikupljenih sredstava u 2017. godini za navedene namjene na računu javnih prihoda u budžetu grada Banja Luka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300 hiljada KM – istakao je načelnik Odjeljenja za privredu Radenko Komljenović.

Od ovog iznosa, za izgradnju saobraćajnica i mostova planirano je 60 odsto odnosno  180 hiljada, a za subvencije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika i preduzetnika preostalih 40 odsto odnosno 120 hiljada KM.

-Realizaciju utroška sredstava ostvarenih po osnovu ovih naknada, vršiće Odjeljenje za saobraćaj i puteve prema Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu i Odjeljenje za privredu prema programu subvenicija koji će donijeti Skupština Grada – kazao je Komljenović.