Od naknade za korišćenje prirodnih resursa: 300 hiljada KM za saobraćajnice i privredu

Po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u budžetu grada u 2018. godini očekuje se da bude uplaćeno 300 hiljada maraka. Ova sredstva biće iskorišćena za izgradnju saobraćajnica i mostova, te subvencije za privredu.

U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, privredna društva koja proizvode električnu energiju korišćenjem hidroakumulacionih objekata, plaćaju naknadu u budžete jedinica lokalne samouprave na čijem području su izgrađeni  ti objekti. Kontrolu obračuna i uplate ovih naknada vrši Poreska uprava Republike Srpske.

– Ova namjenska sredstva koriste se u skladu sa godišnjim Programom utroška sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, koji usvaja skupština jedinica lokalne samouprave, za narednu godinu. Na bazi prikupljenih sredstava u 2017. godini za navedene namjene na računu javnih prihoda u budžetu grada Banja Luka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300 hiljada KM – istakao je načelnik Odjeljenja za privredu Radenko Komljenović.

Od ovog iznosa, za izgradnju saobraćajnica i mostova planirano je 60 odsto odnosno  180 hiljada, a za subvencije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika i preduzetnika preostalih 40 odsto odnosno 120 hiljada KM.

-Realizaciju utroška sredstava ostvarenih po osnovu ovih naknada, vršiće Odjeljenje za saobraćaj i puteve prema Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu i Odjeljenje za privredu prema programu subvenicija koji će donijeti Skupština Grada – kazao je Komljenović.

RADOJIČIĆ SA KORMAKOVOM Realizovano više zajedničkih projekata

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora SAD u BiH Marin Kormak i zahvalio joj na višegodišnjoj saradnji u okviru koje je u Banjaluci realizovano više projekata, zahvaljujući USAID-u i američkoj Ambasadi. “Najveći projekat su ulaganja u Ramićima, čime je omogućeno da veći broj poslovnih subjekata uđe u Poslovnu zonu”, naveo

Soliteri na tri lokacije u centru Banjaluke?

Bilo je mnogo debate u vezi sa soliterima na području grada i u Prijedlogu odluke o donošenju regulacionog plana dijela centralnog područja ostala je mogućnost da se na barem tri zone u gradu izgrade soliteri. Rekao je ovo gradonačelnik Igor Radojičić nakon sjednice Kolegijuma Skupštine grada, posljednje u ovoj godini, i naglasio da solitere imaju