Vijesti 12.11.2017.

Od Nove godine građevinska dozvola na jednom šalteru!

ČITANJE: 2 minute

Ulaskom u 2018. godinu, Banja Luka će se, među prvima u BiH, pridružiti velikim regionalnim centrima iz okruženja koji su uveli jednošalterski sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Jedna od najkrupnijih ovogodišnjih reformi unutar gradske aministracije podrazumijeva da će građani već poslije novogodišnjih praznika, odnosno od 8. januara sljedeće godine, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole moći podnijeti na jednom šalteru, umjesto obilaska najmanje 12 kancelarija Gradske uprave, ali i brojnih drugih insttiucija, poput Vodovoda, RUGIP-a, Elektrokrajine, Voda Srpske…

Ova reforma samo je dio ambicioznih planova gradskih vlasti čiji je krajnji cilj da se do kraja iduće godine uđe u sistem elektronskih dozvola, a koju su već uveli neki regionalni centri, poput Beograda. Ovaj sistem podrazumjeva da će se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole moći podnijeti svega nekoliko klikova sa kućnog računara, bez bespotrebnog obilaska desetina šaltera raznih institucija.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Slobodan Stanarević, kaže da će nakon uvođenja jednošalterskog sistema, građani imati kontakt samo sa jednom kancelarijom u Gradskoj upravi.

“Osnovni cilj ovog sistema jeste da omogućimo građanima da u Gradskoj upravi predaju zahtjev i da Grad u njihovo ime, tamo gdje je pravno moguće, rješava potrebnu dokumentaciju kod drugih subjekata. To je veliki izazov za nas i prvi korak prema elektronskoj građevinskoj dozvoli”, rekao je Stanarević.

On je istakao da se po sadašnjem sistemu mora obići najmanje 12 kancelarija u Gradskoj upravi i raznim, drugim institucijama, i to pod uslovom da podnosilac zahtjeva posjeduje svu potrebnu dokuemntaciju.

“Naš cilj je da pomognemo građanima da sav taj posao završe na jednom šalteru”, kazao je Stanarević.

On ističe da se za uspostavljanje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola moraju ispuniti i određeni preduslovi, a među najznačajnije ubraja: izmjenu pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta u Odjeljenju za prostorno uređenje, reorganizaciju prijemne kancelarije Odjeljenja (kancelarija 19), obezbjeđenje informatičke opreme, obuku zaposlenih, te izradu i pripremu novih obrazaca za podnošenje zahtjeva. Takođe, potrebno je potpisati memorandume o saradnji sa komunalnim i javnim preduzećima i organizacijama koji izdaju različite vrste saglasnosti.

Proces izgradnje objekta, sa aspekta zakonom propisane procedure i dokumentacije, trenutno se sastoji od četiri osnovne faze – prva je faza lokacijskih uslova, odnosno provjera mogućnosti da se na odgovarajućoj lokaciji izgradi određeni objekat; druga je faza građevinske dozvole, zatim slijedi faza izgradnje objekta i faza upotrebne dozvole, odnosno verifikacija da je sagrađeni objekat u skladu sa projektom.

(ATV)