Vijesti 28.05.2021.

Odbijena tužba Merline Ivić protiv MUP-a Srpske

ČITANJE: 2 minute

Okružni sud u Banjaluci donio je presudu kojom se kao neosnovana odbija tužba Merline Ivić koja je tužila MUP Republike Srpske za diskriminaciju u predmetu javnog okupljanja, te je ocijenjeno da je MUP pravilno primjenjivao odrebe zakona o javnom okupljanju kada je riječ o prijavama koje je ona podnosila Policijskoj upravi Banjaluka.

Prema saznanjima Srne, Ivićeva u tužbi tvrdi da su prijave koje je podnijela za javna okupljanja u Banjaluci odbijene zbog toga što pripada neförmalnoj grupi “Pravda za Davida”, te je tvrdila da je riječ o težem obliku diskriminacije, u smislu Zakona o zabrani diskriminacije BiH, a što je Okružni sud u Banjaluci presudom odbacio.

Sud je u presudi, koja je donesena 20. maja, naveo da tužitelj ničim nije dokazala postojanje diskriminacije, jer joj je traženo okupljanje više puta odbijeno, a imajući u vidu da nije podnijela dokaze da je samo njoj, od svih, u tom periodu traženih okupljanja, odbijen zahtjev da skup organizuje na Trgu Krajine.

Sud je utvrdio da činjenica da joj je više puta odbijen zahtjev za organizovanje skupa na pomenutoj lokaciji, ne znači postojanje diskriminacije.

Ilićevoj je, navodi se u presudi, ponuđeno da navedeni skup organizuje u parku Mladen Stojanović, lokaciji koja je Odlukom Skupštine grada Banjaluka, od 14. decembra 2011. godine određena kao prostor na kojem se, pored Trga Krajine, organizuju i održavaju javni skupovi, što je ona odbila, svjesno prihvatajući rizik da organi unutrašnjih poslova, u okviru svoje nadležnosti, procijene rizik najavljenog okupljanja na Trgu Krajine.

U presudi se navodi da činjenice ove upravne stvari u suštini ne ukazuju da je tuženi, odnosno MUP Srpske apriori zabranio okupljanje, nego je tužitelju ponudio drugu lokaciju, koju je ona odbila, tako da se ne može govoriti o povredi njenih Ustavom zagarantovanih prava, niti zabrani okupljanja.

Sud je utvrdio da nisu osnovani navodi tužbe da u pobijanom rješenju nije pravilno primijenjen Zakon o javnom okupljanju, Ustav Republike Srpske i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

U presudi se navodi da je zadatak MUP-a Republike Srpske, koji je tužen, da utvrdi sve relevantne činjenice radi zaštite bezbjednosti građana, te javnog reda i mira.

Prema ocjeni Suda, tuženi u osporenom aktu pravilno je naveo da se procjena bezbjedonosnog rizika održavanja skupa vrši na osnovu svih bezbjednosno relevantnih činjenica, a ne samo na osnovu onoga što je planirao organizator javnog skupa.

Takođe, Sud navodi da je MUP Srpske pravilno primijenio člana 13. Zakona o javnom okupljanju, uz potpuno i pravilno obrazloženje.

(Srna, E.M)