Vijesti 28.09.2016.

Odjeljenje za opštu upravu obavilo preko 5,1 milion usluga

ČITANJE: 4 minute

Aktuelizovane su aktivnosti Centra za birčaki spisak, koji radi u okviru Odjeljenja za opštu upravu pošto se pružaju brojne usluga građanima u vezi sa predstojećim izborima.

Centar za birački spisak do 7. oktobra ima i produženo radno vrijeme, odnosno radiće od 8.00 do 20.00 časova, uključujući i dane vikenda. Nalazi se u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Banjaluka, kancelarija broj 15 i od posljednjih izbora do danas pružio je skoro 43.000 usluga.

S obzirom na to da je Banjaluka jedna od najvećih lokalnih jednica u regionu otud i ovoliki broj usluga u ovom Centru.

– Veliki broj prenesenih nadležnosti, položaj Banjaluke kao republičkog i regionalnog administrativnog centra, te uvođenje novog sistema u vođenju matičnih evidencija, uslovilo je da Odjeljenje za opštu upravu Grada Banjaluka, po obimu upravnih poslova i usluga, bude najveća organizaciona jedinica u okviru jedne lokalne zajednice u širem regionu. Zato imamo praksu da u situacijama koje to zahtijevaju uvodimo produženo i radno vrijeme vikendima – – kazao je načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Slavko Tanasić.

borik_usluzni_centar2

Tome svjedoče podaci o radu ovog Odjeljenja, pa posmatrajući samo period od 2013. godine do danas – Odjeljenje je obavilo preko 5,1 milion upravnih poslova i usluga. Od ovog broja, najviše je obavljeno ovjera potpisa, rukopisa i prepisa – 1.656.806;  zatim 1.359.439 matičnih poslova; 342.606 poslova se odnosilo na otpremu pošte; 331.047 poslovi Arhiva; u Prijemnoj kancelariji zaprimljeno je 283.288 podnesaka, a u kancelariji br. 14 zavedeno i distribuirano 195.909 podneseka. U vezi sa poslovima radnih knjižica, u navedenom periodu, pruženo je 40.851 usluga, 35.852 odnosilo se na usluge pružanja pravne pomoći građanima, dok su obavljeni i drugi brojni poslovi i usluge u mjesnim kancelarijama i uslužnim centrima.

– Ovoliki broj poslova i usluga učinjen je za oko 4.250.000 građana ne samo Banje Luke, regiona i Republike Srpske, već i za građane u inostranstvu. Sve ovo ukazuje da je Odjeljenje za opštu upravu svojom efikasnošću, ažurnošću, profesionalnim i korektnim odnosom prema svakom građaninu jedan uspješan administrativni servis, koji je uspio da odgovori na sve zahtjeve građana – naglasio je Tanasić.

On je rekao da se poslovi Odjeljenja obavljaju u okviru tri odsjeka, i to: za upravne poslove i građanska stanja, za poslove Prijemne kancelarije i Odsjeka mjesnih kancelarija.

– U okviru istih, poslovi se obavljaju u 13 različitih grupa i preko 50 vrsta, a na istim radi 75 izvršilaca. Osim poslova u glavnoj zgradi Gradske uprave, na području užeg centra grada, dio poslova iz nadležnosti Odjeljenja obavlja se i na lokacijama 15 mjesnih kancelarija, te dva uslužna centra – rekao je Tanasić i dodao da se u radu Odjeljenja neposredno primjenjivalo oko 70 propisa.

Osvrnuo se i na svakodnevne aktivnosti matičara, odnosno upise u matične knjige kojih je od 2013. godine do kraja avgusta ove godine bilo 34.997. Od ovog broja, za uže područje grada, u  Matične knjige rođenih  izvršeno je 15.297 upisa; u Matične knjige vjenčanih – 2.419; u Knjige državljana – 2.517; Matične knjige umrlih – 9.652, i u matičnim knjigama u mjesnim kancelarijama obavljeno je 5.112 upisa.

img_0039

Poslovi

Odjeljenje za opštu upravu, na osnovu Zakonom prenesenih nadležnosti i  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada, vrši upravne i stručne poslove, u okviru prava i dužnosti Gradske uprave, a odnose se naročito na:

– poslove Prijemne kancelarije, koji obuhvataju prijem i zavođenje predmeta, ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa i izdavanje uvjerenja iz matičnih evidencija građana;

– prijem, otprema i dostava pošte i poslovi vođenja, čuvanja i sređivanja arhivske građe nastale u radu Gradske uprave Grada;

– poslove biračkog spiska, poslove izdavanja i čuvanja radnih knjižica građana;

– vođenje upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja i poslovi administrativnog izvršenja po Zakonu o opštem upravnom postupku;

– pružanje pravne pomoći građanima;

– poslovi vođenja matičnih knjiga;

– poslovi mjesnih kancelarija;

– poslovi provjera podataka iz matičnih evidencija, vezano za izdavanje ličnih karata i biometrijskih pasoša.