Biznis 17.11.2020.

ODLUKA KOMISIJE: Slovenačkoj kompaniji uskraćeno pravo glasa u firmi “Čajavec mega”

ČITANJE: 2 minute

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske zabranila je slovenskoj kompaniji Celep družba za investicije d.o.o. Sežana i povezanim društvima, fondovima kojima upravlja DUIF Polara Invest, vršenje prava glasa na Skupštini akcionara Čajavec mega budući da nije objavljena ponuda za preuzimanje banjalučke nekretninske kompanije a koja je saglasno zakonu nastala 29. oktobra 2020. godine, izvještava Indikator.ba.

Komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je nadzorom da Celep družba za investicije d.o.o. ima obavezu da objavi ponudu za preuzimanje društva Čajavec mega a.d. Banja Luka budući da je 27. oktobra stekla 500.000 akcija Čajavec mega, odnosno 4,5 posto od ukupnog broja, a sa prethodnim udjelom ukupno 10,5 posto akcija.

Takođe, u postupku nadzora je utvrđeno da investicioni fondovi kojima upravlja Polara Invest a.d. Banja Luka posjeduju ukupno 26,3 posto akcija i to OAIF Adriatic Balanced 11,2 posto, OAIF Polara Adriatic Fond 10,1 posto, OMIF Privrednik Invest 2,2 posto.

S obzirom da je Celep d.o.o. vlasnik 100 posto učešća u osnovnom kapitalu DUIF Polara Invest, Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila da ova lica zajednički djeluju. To potvrđuje i činjenica da je Sergij Furlan, suvlasnik i direktor Celep d.o.o., istovremeno i predsjednik Upravnog odbora DUIF Polara Invest.

S ozbirom da Celep d.o.o. i lica sa kojima zajednički djeluje imaju 34,09 posto akcija u društvu Čajavec mega, dakle više od zakonskog praga od 30 posto, nastala je obaveza objave ponude za preuzimanje, a odmah po sticanju akcija trebalo je da budu obaviješteni Komisija, berza i javnost, što u ovom slučaju nije učinjeno.

Zbog toga je Komisija donijela zabranu vršenja prava glasa sve dok postupak preuzimanja ne bude proveden u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcioanrskih društava.

“Čajavec mega” jedna je od rijetkih preživjelih firmi iz nekadašnjeg socijalističkog giganta “Rudi Čajavec”, koja se nakon privatizacije 2001. i gašenja proizvodnje komercijalne elektronike pet godine kasnije preorijentisala na poslove upravljanja nekretninama.

(SB/Banjaluka.net)