Vijesti 02.01.2019.

ODLUKA STUPILA NA SNAGU Bolovanje za roditelja dok je dijete na bolničkom liječenju

ČITANJE: 4 minute
U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ukupne obaveze u 2018. godini smanjene su, zahvaljujući odgovornom poslovanju, za oko 40 miliona KM, rečeno je Srni u Fondu.

 

Iz Fonda ističu da je 2018. godinu obilježilo uvođenje novih prava za osigurana lica, pojednostavljenje procedura kod ostvarivanja prava, smanjenje obaveza i finansijska stabilizacija.

Navodi se da je u prava iz zdravstvenog osiguranja uvedeno više novina koje Fond ranije nije finansirao, a posebno se vodilo računa o najosjetljivijim kategorijama, poput oboljelih od rijetkih bolesti, dijabetesa, malignih bolesti.

“Uvođenje novih prava omogućeno je racionalizacijom poslovanja i stavljanjem naglaska na kontrolu i upravljanje svim troškovima”, naglašavaju iz Fonda.

Kada je riječ o pravima osiguranika, dodaje se, među značajnijim novinama jeste uvođenje četiri nova inovativna lijeka za metastatski melanom, među kojima je i savremena imunoonkološka terapija.

“Za otkriće ove terapije naučnici su čak dobili i ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu, što je potvrda značaja i efikasnosti ove terapije, ali i potvrda da Fond zdravstvenog osiguranja nastoji da osiguranicima obezbijedi najsavremenije terapije, u skladu sa svjetskom praksom i protokolima liječenja”, navode iz Fonda.

U skladu sa tim opredjeljenjem Fonda, dodaje se, uvedena su i tri nova savremena insulina, čime je dodatno proširena paleta insulina dostupna osiguranicima u potpunosti o trošku Fonda, a što nije praksa ni u nekim razvijenijim zemljama.

“Za oboljele od dijabetesa novina je i da je Fond zdravstvenog osiguranja Srpske u ovoj godini nabavio 25 insulinskih pumpi, i tu praksu ćemo nastojati da nastavimo”, ističu u Fondu.

Podsjećaju da je, osim za oboljele od dijabetesa, na liste lijekova Fonda uvršteno više novih lijekova za najčešća oboljenja naše populacije, kao što su kardiovaskularna, plućna, bubrežna i druga.

“Tako je na listu lijekova koji se izdaju na recept sredinom godine uvedeno dvadesetak novih lijekova za koje sada osiguranici plaćaju samo participaciju ili ne plaćaju ništa. I za vrijeme bolničkog liječenja osiguranicima je sada dostupno 12 novih lijekova, poput za multirezinstentnu tuberkulozu, liječenje zavisnosti od opijata, novi antibiotici i drugo”, navode iz Fonda.

Izmjenama propisa o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, ističe se, pojednostavljene su procedure ostvarivanja ovog prava i povećana prava, naročito kada je riječ o djeci, te osiguranicima sa amputacijama, paraplegijom i tetraplegijom, koji sada ostvaruju pravo na obnovu medicinske rehabilitacije na znatno jednostavniji način – samo na osnovu uputnice porodičnog ljekara i imaju pravo na rehabilitaciju svake godine.

Nastojeći da ravnopravno zadovolje potrebe osiguranika, iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske kažu da je veliki iskorak načinjen kada je riječ o oboljelima od rijetkih bolesti.

“Fond je sve oboljele od rijetkih bolesti, koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti, oslobodio plaćanja participacije, bez obzira na godine života i dijagnozu. Ranije su participacije bili oslobođeni samo oboljeli od pojedinih rijetkih dijagnoza, koje su bile predviđene pravilnikom. Ovim pravom Srpska je postala lider među zemljama regiona kada je riječ o pravima oboljelih od rijetkih bolesti”, podsjećaju u Fondu.

Jedna od najznačajnijih novina u obaveznom zdravstvenom osiguranju jeste treći postupak vantjelesne oplodnje za sve parove kojima je ovo jedini način da ostvare potomstvo.

“Fond od ljetos, umjesto dvije, finansira tri procedure vantjelesne oplodnje i po ovom pravu smo se izjednačili sa pojedinim mnogo razvijenijim zemljama”, naglašavaju iz Fonda.

Jedno od nedavno uvedenih prava odnosi se i na roditelje koji borave uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja, a kojima će od januara biti omogućeno bolovanje sve dok traje bolničko liječenje.

“I ovdje smo vodili računa da se ovo pravo ostvaruje po što jednostavnijim procedurama, tako da neće biti potrebno komisijsko odlučivanje i mnogo papirologije, već će se bolovanje odobravati na osnovu otpusnog pisma ili dokaza da roditelj boravi u bolnici uz dijete”, pojašnjavaju iz Fonda.

Evidentno je, navodi se u saopštenju, da je Fond zdravstvenog osiguranja u 2018. godini znatno proširio prava iz zdravstvenog osiguranja, čime je dodatno unaprijeđen kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Iako su prava u Srpskoj i sada na nivou mnogo razvijenijih zemalja, čija su izdvajanja za zdravstvo znatno veća nego u Srpskoj, Fond će, kako najavljuju iz ove ustanove, nastojati da i dalje radi na uvođenju novih prava i pojednostavljenju procedura, radi obezbjeđivanja što kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite za sve građane.

“To u najvećoj mjeri zavisi od redovnosti uplate doprinosa, koja je gotovo jedini izvor prihoda Fonda, od čega se finansira cjelokupni zdravstveni sistem i sva prava osiguranika”, napominju u Fondu.

Fond će, kako se dodaje, i u narednoj godini insistirati na uvođenju dodatnih izvora finansiranja, kao, na primjer, od akciza na duvan i alkohol i premija za autoodgovornost, što je inicirao još prije nekoliko godina.

Kako najavljuju iz Fonda, prvenstveno će se fokusirati na segmente na koje mogu direktno da utiču, a to je da nastave sa racionalnim trošenjem sredstava i maksimalnim upravljanjem troškovima.

“Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici postigli smo finansijsku stabilizaciju i nastojaćemo da nastavimo pozitivne trendove smanjenja obaveza i deficita Fonda”, ističu iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

(atv)