Vijesti 07.04.2022.

Održan info dan o javnom pozivu za udruženja građana

ČITANJE: 2 minute

Kako bi se upoznali sa detaljima u vezi sa prijavom na Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja građana u 2022. godini, predstavnici banjalučkih udruženja građana odazvali su se na info dan, priređen u Domu omladine.

Savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti Milada Šukalo kazala je da je izuzetno ponosna što je i ove godine organizovan info dan kako bi udruženja građana i fondacije bile upoznate sa svim važnim informacijama u vezi sa Javnim pozivom, istakavši da su udruženja građana izuzetno važan partner Grada.

Ona je pojasnila da je Grad prepoznao važnost takvog pristupa, jer upravo udurženja građana sa posebnim senzibilitetom zastupaju različite potrebe i interese naših građana.

Kako su istakli iz Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u skladu sa Strategijom razvoja grada na info danu razgovarano je o predloženim prioritetnim oblastima, kriterijumima, uslovima i rokovima za realizaciju projekata, te su udruženjima date smjernice kako bi se tokom prijava na Javni poziv izbjegle greške.

Za ovu godinu javnim pozivom su definisane sljedeće prioritetne oblasti

  • Obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život lica sa invaliditetom;
  • Podrška aktivnostima lica treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju;
  • Ekonomsko osnaživanje žena i prevencija nasilja u porodici;
  • Razvojni programi za djecu sa poteškoćama u razvoju;
  • Razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama;
  • Uključivanje djece u aktivnosti zaštite životne sredine;
  • Prevencija bolesti zavisnosti;
  • Realizacija projekata po principu „pametnog obrazovanja“ (savremene informacione i komunikacione tehnologije).

Podsjećamo, na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana i fondacije, registrovane u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

J.U.