Politika 13.12.2016.

Održana javna rasprava o izmjenama i dopunama Statuta Grada Banjaluka

ČITANJE: 1 minuta

U Gradskoj upravi je juče održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Banjaluka.

Riječ je o izmjenama Statuta, koje će biti donesene zbog usaglašavanja ovog dokumenta sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji je stupio na snagu 26. novembra ove godine. Sve jedinice lokalne samouprave su dužne da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog zakona, donesu i usaglase svoje opšte akte. U skladu s tim, biće imenovana komisija koja će biti zadužena za izradu novog gradskog Statuta.

I tokom rasprave, izražena je potreba da se pripremi prijedlog novog Statuta kao najvišeg akta Grada Banjaluka, a koji će biti prilagođen stvarnim potrebama gradksih organa kao i zadovoljenju potreba građana.

Dosta diskusija na javnoj raspravi odnosilo se i na status savjeta mjesnih zajednica, iako se ta problematika reguliše odlukom o organizovanju mjesnih zajednica, a ne Statutom.