Biznis 01.11.2022.

Održana nadzorna misija Svjetske banke

ČITANJE: 2 minute

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) održali su danas, 01.11.2022. godine, u sjedištu Uprave u Banjaluci sastanak sa predstavnicima Svjetske banke u okviru nadzorne misije. Tema nadzorne misije je pregled Projekta registracije nekretnina (RERP) – Dodatno finansiranje.

Tokom sastanka razgovarano je o rezultatima prethodnih misija, dostignućima i planovima za sve tri komponente – Razvoj podataka o registraciji nekretnina, Razvoj infrastrukture za registraciju nepokretnosti i Razvoj politika i institucija i upravljanje projektom, a dosadašnja saradnja RUGIPP-a i Kancelarije Svjetske banke u BiH ocjenjena je uspješnom.

Direktor RUGIPP-a Dragan Stanković u uvodnom dijelu rekao je da Uprava ulaže maksimalne napore u implementaciju, za RUGIPP i građane Republike Srpske važnog projekta, Projekta registracije nekretnina – Dodatno finansiranje (RERP), s ciljem izvršenja svih preuzetih obaveza iz sporazuma sa Svjetskom bankom.

„Kao što znate, RUGIPP je u predviđenom roku završio premjer u 13 katastarskih opština, a nakon ponovljenog tendera potpisali smo ugovor sa izvođačem za još dvije katastarske opštine. Kolege iz nadležnog sektora tokom održavanja tehničkog sastanka izložiće vam plan za premjer za preostale dvije katastarske opštine koji se finansira iz sredstava Projekta i za pet katastarskih opština koji se finansira iz sredstava Uprave s ciljem ispunjavanja jednog od ključnih indikatora projekta, odnosno da po završetku projekta imamo 20 premjerenih katastarskih opština“, dodao je Stanković.

On je naglasio da je RUGIPP spreman da realizuje veoma važnu aktivnost kupovine zemljišta i izgradnje objekta za smještaj digitalnog arhiva, kao i da očekuje da Svjetska banka što prije odobri RUGIPP-ov zahtjev za restrukturiranje projekta.

Stanković je podsjetio da je u okviru Dodatnog finansiranja fokus usmjeren na unapređenje podataka premjera na područjima na kojima je premjer neažuran ili je kvalitet podataka nezadovoljavajući, a sve kao osnov za kvalitetnu evidenciju o nepokretnostima.