Biznis 12.02.2017.

Održano „Self UP“ umrežavanje

ČITANJE: 3 minute

U sklopu „Self UP“ kampanje koju provode zajedno studenti Ekonomskih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Bihaću u okviru projekta „E4U – Outreach to Undergraduate Students“, održano je u „Self UP“ umrežavanje 11.feburara 2017.godine u prostorijama Smart office Banja Luka: coworking space-u.

„Self UP“ umrežvanje je dio „Self UP“ kampanje, nastale kao rezultat rada „Žutog tima“ projekta „E4U – Outreach to Undergraduate Students“. Kampanja ima za osnovni zatadak da mlade ljude ohrabri i podstakne na realizaciju svojih poslovnih ideja, kao i da pokrenu sopstvene biznise, sve u cilju razvoja preduzetništva na ovim prostorima, a u krajnjoj instanci i zapošljavanja mladih.

Kampanja je pored niza pratećih aktivnosti, provela tri glavne

1. „Self UP“ iskustva – u decembru 2016. i januaru 2017. godine, uspješni mladi preduzetnici su držeći motivacione govore i prenoseći svoja iskusva pozivali mlade ljude da se odvaže i razmisle o pokretanju sopstvenih biznissa;
2. „Self UP“ akademija (02.- 04.02.2017.) – kao centralna aktivnost, podrazumijevala je trodnevni vid edukacija namijenjenih svima onima koji imaju određene preduzetničke ideje ili se u budućnosti žele baviti preduzetništvom, međutim nemaju dovoljno znanja, sredstava i podrške okoline za pokretanje sopstvenog biznisa;
3. „Self UP“ umrežavanje (11.02.2017.) – završni događaj na kojem su učesnici „Self UP“ akademije, zajedno sa svojim timovima koje su okupili u međuvremenu, prezentovali svoje preduzetničke ideje pred stručnim žirijem i takmičili se za vrijedne nagrade.

Akademija3

Kao što je i bila zamisao, i što je ujedno najveći doprinos kampanje, nakon Akademije, učesnici su se dobrovoljno povezali i u manjim timovima zajedno radili na razradi preduzetničkih ideja. Na održanom Umrežavanju, mogle su se čuti inovativne ideje iz različtih branši, što je odgovaralo raznovrsnoj strukturi učesnika događaja (od studenata ekonomije, elektro-tehnike, šumarstva, arhitekture i građevinarstva, matematike, do prava).

Na osnovu ocjena žirija, nagrade su dobili nosioci ideja:
1. DRVCE (proizvodnja lješnika i uzgoj sporednih biljnih kultura – tartufa i sl, sa promocijom raznovrsnih načina upotrebe proizvoda u skladu sa aktuelnim nutritivnim trendovima);
2. Arte di legno (proizvodnja multifunkcionalne, inovativne ambalaže od drveta, jedinstveno dizajnirane i oslikane);
3. invest KU farm (investiciona farma za ulaganje novca u uzgoj tovnih goveda po savremenom sistemu ”krava-tele”)

Akademija

Pored nagrađenih, žiri je visoko ocijenio i druge ideje kao što su: izrada aplikacije za pametne telefone, koja okuplja društvo pri izlasku i omogućava ocjenjivanje atraktivnosti banjolučkih ugostiteljskih objekata; razvoj novih pravaca turizma i promocija gostoprimstva domaćih stanovnika; uzgoj biljnih kultura koje bi omogućile ekološku, ekonomsku i energetsku efikasnost prilikom grijanja; omogućavanje sistema odlaganja, izlaganja i skladištenja proizvoda vlasnicima online prodavnica.

Za tri najbolje ocijenjene ideje sleduju vrijedne materijalne nagrade i korištenje usluga profesionalnih konksultanata za dalji razvoj svojih ideja, dok su svi u mogućnosti da o svojim idejama nastave komunikaciju sa stručnjacima koji su bili predavači, moderatori i mentori tokom provođenja „Self UP“ kampanje.

Entuzijazam, kao i motivisanost mladih u sklopu ove kampanje potkrijepili su činjenicu da se preduzetništvo, odnosno pokretanje sopstvenih biznisa, postavlja kao jedini pravi odgovor na veliku stopu nezaposlenosti, te jačanje privrede BiH u konačnici.

Više informacija o Self UP kampanji, kao i aktivnostima u sklopu nje možete pronaći na oficijelnoj facebook stranici: https://www.facebook.com/selfupkampanja/

Umrežavanje3 Umrežavanje2 Umrežavanje