Vijesti 18.03.2016.

Oglas za dodjelu sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

ČITANJE: 1 minuta
opstina

Grad Banjaluka je raspisao javni oglas za dodjelu sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2016. godini.

Predmet javnog oglasa je dodjela sredstava za osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna; za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta i za provođenje protiverozivnih mjera ili melioracija poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta.

Pravo učešća imaju fizička lica sa prebivalištem na ruralnom području grada  Banje Luka  i preduzetnici sa sjedištem na ruralnom području grada koji ispunjavaju opšte  uslove.

Maksimalna sredstva koja može ostvariti kandidat utvrđuju su u visini 60% od  vrijednosti projekta, a ne mogu biti veća od 6.000 KM po projektu. Inače, u gradskom budžetu za ovu namjenu ukupno je planirano 200.000 KM.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, zainteresovani mogu dostaviti na adresu Odjeljenja za privredu Gradske uprave grada Banjaluka,  Trg srpskih vladara broj 1.

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim oglasom mogu se dobiti u Gradskoj  upravi grada Banjaluka, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova, u kancelariji broj 308, ili putem telefona broj 051/ 244-444,  lokal 851.

Javni oglas ostaje otvoren do 18. aprila 2016. godine.

Kompletan javni oglas možete pogledati ovdje.

(Banjaluka.rs.ba)