Politika 30.11.2020.

Ognjen Tadić traži smjenu Nenada Nešića

ČITANJE: 10 minuta

Potpredsjednik DNS-a Ognjen Tadić uputio je Predsjedništvu stranke prijedloge odluka koje bi trebalo da se donesu na sljedećoj sjednici Predsjedništva stranke.

Predlažem da na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva Demokratskog narodnog saveza (DNS) donesemo sljedeće odluke:

I. Predsjedništvo DNS-a konstatuje da je u 2021. godini potrebno održati Redovnu skupštinu DNS-a jer ističe četvorogodišnji mandat članova Glavnog odbora DNS-a, članova Nadzornog odbora DNS-a i članova Statutarne komisije DNS-a.
Istovremeno, Predsjedništvo DNS-a, a u skladu sa čl. 67. u vezi sa čl. 30. Statuta DNS-a, donosi odluku o razrješenju predsjednika DNS-a kako bi se istovremenim izborom osiguralo jedinstvo organa i politike DNS-a u narednom mandatnom periodu.
II. U skladu sa članom 28. Statuta DNS-a Predsjedništvo DNS-a saziva Skupštinu DNS-a koja će biti organizovana on line 27. februara 2021. godine u Prijedoru.
Za Dnevni red Skupštine DNS-a Predsjedništvo DNS-a predlaže:
1) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine DNS-a;
2) Izbor radnih tijela Skupštine DNS-a;
3) Izvještaj Verifikaciono-izborne komisije;
4) Uvodna obraćanja;
5) Odluka o potvrđivanju odluka Predsjedništa DNS-a donesenih u skladu sa čl. 67. Statuta DNS-a, a koje su iz nadležnost Skupštine DNS-a;
6) Izvještaj Kandidacione komisije;
7) Izbor predsjednika DNS-a, članova Glavnog odbora DNS-a, Nadornog odbora DNS-a i Statutarne komisije DNS-a;
8) Završna riječ novoizabranog predsjednika DNS-a.
III. U skladu sa čl. 36. Statuta DNS-a Predsjedništvo DNS-a odlučuje da će svaku dalju raspravu o odluci iz svoje nadležnosti koja se tiče učešća u vladi i drugim organima vlasti i utvrđivanju oblika saradnje sa drugim strankama i partijama, u zemlji i inostranstvu, prepustiti novoizabranim organima DNS-a.
IV. U skladu sa čl. 36. Statuta DNS-a Predsjedništvo DNS-a poziva sve članove DNS-a, a posebno članove organa DNS-a, da budu jedinstveni i doprinesu očuvanju DNS-a.

Razlozi za predlaganje ovih odluka

Predsjedništvo DNS-a u skladu sa čl. 36. Statuta DNS-a „obezbjeđuje jedinstvo djelovanja DNS-a i utiče na uspjeh politike DNS-a u duhu Programa“.

Od 2018. godine do danas ovaj saziv Predsjedništva DNS-a ostao je bez jednog predsjednika (M. Pavić), tri zamjenika predsjednika (N. Čubrilović, D. Rodić i M. Radović), jednog generalnog sekretara (D. Rodić) i više potpredsjednika i drugih članova Predsjedništva DNS-a biranih po osnovu teritorijalnog predstavljanja ili funkcije koju obavljaju. Nema potrebe da podsjećam koliko su bile teške odluke koje je ovaj saziv Predsjedništva DNS-a donosio, ali imam potrebu da podsjetim da su one u najvećem broju slučajeva bile iznuđene i da ih je Predsjedništvo DNS-a donosilo zbog toga što je bilo dovođeno pred svršen čin, uglavnom ucjenjeno opstankom i jedinstvom DNS-a.

Iza nas su lokalni izbori na kojima smo dobili oko 2/5 manje glasova nego na izborima 2018. godine i oko 1/3 manje glasova nego što je projektovano kao cilj nakon širokih konsultacija Predsjedništva DNS-a i Izbornog štaba DNS-a sa gradskim i opštinskim odborima DNS-a. Doživjeli smo gubitak gradonačelničke pozicije u Prijedoru i uglavnom neuspjeh u trci za inače minimalan broj načelničkih pozicija u jednom broju drugih opština. Analiza zbog čega je to tako dovela bi do krajnjeg usijanja odnose u stranci i bojim se do pucanja DNS-a.

Saziv Predsjedništva DNS-a bez jedinstva i snage

Jasno je da ovako izranjavan saziv Predsjedništva DNS-a sada više nema ni jedinstvo ni snagu da donosi najbolje moguće odluke u interesu DNS-a, te da je zbog toga najkorisnije za DNS da se ono uzdrži od bilo kakvih važnih odluka osim onih koje omogućavaju na statutaran način transfer odgovornosti na novi saziv Predsjedništva DNS-a, a koji bi trebao biti izabran u redovnoj proceduri.

Izgleda mi tako da bi drugačiji pristup od ovog koji predlažem doveo do cijepanja stranke na one koji su za ostanak u vlasti i one koji su za odlazak u opoziciju, a koji bi se opet dijelili u najmanje dvije kolone i to one koji bi najvjerovatnije po zavičajnom principu bili uz sadašnjeg predsjednika DNS-a i one koji bi svoj politički rad nastavili u nekoj drugoj, možda potpuno novoj, opozicionoj političkoj organizaciji.

Neophodan “reset”

Ako smo za to da spriječimo ovakav razvoj događaja i da jedinstveno nastavimo da djelujemo u okviru DNS-a onda predlažem da se stanje resetuje, da se svi vrate korak nazad, da sadašnji ključni pojedinci zadovolje svoje ambicije budućim članstvom u Glavnom odboru DNS-a jer stranka ne treba da izgubi bilo koga, a da novo Predsjedništvo DNS-a bude koliko je moguće rasterećeno i da novi članovi, nadam se i mlađi, sa čiste pozicije mogu donositi odluku o budućem pravcu dijelovanja DNS-a.

Istovremeno izjavljujem da lično neću biti kandidat za bilo koju poziciju u novoizabranom Predsjedništvu DNS-a, te da za primjer ostalima i dokaz da su ovi prijedlozi iskreni moj angažman u Predsjedništvu DNS-a prestaje da traje zaključno sa odlukama o mojim prijedlozima, kakve god one budu bile.

Mi moramo biti svjesni da će izbor novih organa DNS-a sugurno će biti obilježen atmosferom u kojoj se trasira put novom rukovodstvu tako da se ono usmjerava ili prema opozicionom dijelovanju ili prema ostanku u vlasti. Oba ta koncepta su potpuno legitimna, ali moramo biti svjesni onoga šta nas čeka u oba slučaja i na šta ne možemo uticati.

Prvo, ako govorimo o opozicionom dijelovanju, biću do kraja otvoren, ne jednom nego sto i jednom razmišljao sam o tome kako je jedini događaj koji je tektonski odredio neravnotežu političkih odnosa u Republici Srpskoj bila odluka predsjednice B. Plavšić da napravi raskol u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS). Ne bih bio iskren ako bih vam sakrio da sam i ranije kao potpredsjednik SDS-a i kasnije kao potpredsjednik DNS-a razmišljao kako bi bilo kada bi se posljedice takve odluke B. Plavšić anulirale, obnovio politički kapacitet jedinstva ove dvije političke stranke, te koliko bi to moglo biti korisno za ravnotežu u političkim odnosima u Republici Srpskoj. Uostalom, time je i bila inspirisana moja dugogodišnja veza i saradnja sa prethodnim predsjednikom DNS-a M. Pavićem.

Vi znate da M. Pavić nije bio do kraja sklon tako radikalnoj odluci i to sada kažem da ne biste mislili da ovim što govorim podgrijavam bilo kakva nagađanja na tu temu. U novim okolnostima, od izbora D. Stanivukovića za gradonačelnika Banja Luke, koncept opozicije suštinski se mijenja. Otpadaju i SDS i Partija demokratskog progresa (PDP) kao prevaziđene ljušture i kreira se potpuno drugačiji koncept društveno angažovane mreže pojedinaca koji simbolišu promjene u političkom životu. Ako DNS želi da kao opoziciona stranka učestvuje u tome, onda mora da se zna da neće biti prihvaćen kao teret, jer biće odbačen i pitanje je da li bi nekima od naših predstavnika zbog njihovog imidža neprihvatljivog opozicionim biračima uopšte bilo dozvoljeno da se popnu i stoje na opozicionoj pozornici, a kamoli da govore sa nje.

DNS mora pronaći kolovođu

O tome vam jasno govore i rezultati za gradonačelnike Banja Luke i Bijeljine. Birači su prihvatili nova lica za gradonačelnike, ali su porazili liste SDS-a i PDP-a. Dakle, ako će DNS u to kolo onda mora pronaći kolovođu koji pripada toj generaciji D. Stanivukovića i sl. i koji u tom kolu može igrati, a ne neprirodno štrčati, kao što je recimo štrčao prethodni predsjednik SDS-a na pričama o patriotizmu.

Drugo, ako govorimo o ostanku u vlasti, i tu ću biti do kraja otvoren, ne jednom nego sto i jednom analizirao sam stanje u DNS-u i uvijek dolazio do zaključka da je dugo trajanje DNS-a u vlasti bitno odredilo karakter same stranke kao političke organizacije. Zbog toga me, bez bilo kakvog tjeranja vode na taj mlin, ne bi čudilo da većinsko opredjeljenje predstavnika opštinskih i gradskih odbora bude vezano za održavanje statusa DNS-a kao vladajuće stranke. Međutim, i za igru u tom kolu DNS mora pronaći kolovođu koji pripada tom krugu saradnje i povjerenja, inače će nepotrebno i na svoju štetu neprestano biti u inferiornom i/ili konfliktnom položaju u odnosu na druge igrače.

Odgovornost na predsjedniku DNS-a

Činjenica je da je Skupština DNS-a nedavno izabrala N. Nešića na četvorogodišnji mandat. Činjenica je da je on nakon ostavke prethodnog predsjednika DNS-a M. Pavića fantastičnom energijom vratio akciju u DNS. Činjenica je da je zaključno sa posljednjom Skupštinom DNS-a sve išlo planski i dobrim tokom i da su sve procjene sa terena bile optimistične. Međutim, činjenica je da se nakon te Skupštine DNS-a počeo dešavati razvoj događaja obilježen odlukom o odlasku u opoziciju na nivou BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, zatim odlukom da na lokalnim izborima svaki opštinski i gradski odbor radi sam kako najbolje zna i može, zatim javnim nastupima predsjednika DNS-a suprotnoj toj odluci Predsjedništva DNS-a u kojima je data podrška opozicionim kandidatima za gradonačelnike i načelnike bez obzira na garantovane stavove gradskih i opštinkih odbora, te uz prijetnje onima koji misle drugačije.

Jedan broj posmatrača bi mogao zaključiti da su sve to pojave koje su dio neke političke borbe, ali nama o čijoj koži se radi jasno je da sve to nije bilo ništa drugo nego pokušaj dokazivanja faktorima koji su opoziciji ili koji stoje iza nje. Dakle, isto ono što nam nije odgovaralo u saradnji sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je htio da DNS-u nametne odluku da bezuslovno podrži sve njegove kandidate za gradonačelnike i načelnike i ukloni iz vlasti sve funkcionere koji pripadaju odborima koji to neće da urade, sačekalo nas je i u saradnji sa opozicijom koja je očito postavila uslov da dobije bezuslovnu podršku svojim kandidatima na načelnike i gradonačelnike (čim to nije vratila u Prijedoru itd.), te da se lojalnost opozicionog dijelovanja DNS-a dokazuje tako što će iz stranke ili sa funkcije u stranci biti uklonjeni svi članovi DNS-a koji bezuslovno ne prihvataju želje opozicije.

Žao mi je što to moram reći, ali za ovakvo stanje odgovornost imamo prije svega sadašnji predsjednik DNS-a i mi sadašnji članovi Predsjedništva DNS-a. Može se ova pozicija objašnjavati na sto načina, ali se ne može izbjeći ocjena da je ona loša i neperspektivna za DNS. Što je najgore, koliko čujem, niko ne želi da revidira svoje stavove u interesu stranke. Taj Gordijev čvor mora biti raspetljan, a ne kako legenda nalaže presječen. Ako ga presječemo onda ćemo tim rezom presjeći i DNS. A raspetljati ga možemo onako kako je i najbolje, tj. unutarstranačkim izborima. To je jedino pošteno prema članstvu i aktivistima koji su i na ovim izborima, uprkos noćnoj mori koju smo im proizveli posljednjim odlukama i našim ponašanjem, uradili sve što je bilo u njihovoj moći i dalje omogućili stranci treću poziciju u Republici Srpskoj, koja je u skladu sa našim planom mogla biti i druga imajući u vidu da SDS nije dosegla ni 75000 glasova, da se nismo bavili ovim političkim slalomom.

Nadam se da nikoga nisam uvrijedio, jer mi to nije bila ni krajnja namjera, a sve ovo sam napisao i predložio sa osjećajem obaveze da to učinim sada kada stanje nije dobro, kada mi je već ranije bila ukazana čast i prilika da govorim u prijatnijim situacijama i predlažem određena rješenja kada je Demokratski narodni savez savladavao ranije prepreke. Što Njegoš reče:“ Čašu meda jošt niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči, čaša žuči ište čašu meda, smiješane najlakše se piju“

(ATV)