Vijesti 13.10.2016.

Omekšivači i deterdženti pod lupom inspekcije u Srpskoj

ČITANJE: 2 minute

Zdravstvena inspekcija Republike Srpske će u narednom periodu intenzivno kontrolisati prodaju sredstava za čišćenje na domaćem tržištu.

Iz Inspektorata RS su saopštili da je u martu ove godine stupio na snagu novi Pravilnik o bezbjednosti predmeta široke potrošnje, po kojem se se u maloprodaji u RS mogu nalaziti samo proizvodi za čišćenje vjetrobranskih stakala na automobilima i sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu kao što su deterdženti, omekšivači, izbjeljivači, te sredstva za skidanje kamenca, za pročišćavanje odvoda i skidanje fleka, koji su zavedeni u evidenciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ovi proizvodi moraju da budu propisno klasifikovani, upakovani i obilježeni.

– Sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala ne smije da sadrži metanol ako ne sadrži i etanol. Ukoliko sredstvo sadrži etanol, koncentracija metanola ne smije prelaziti pet odsto količine sadržanog etanola. Ako sredstvo sadrži više od tri odsto metanola mora biti upakovano u ambalažu sa zatvaračem koji ne mogu otvoriti djeca i mora da ima upozorenje na dodir za slijepa lica – kažu u inspekciji.

Proizvodi koji sadrže opasne hemikalije moraju biti skladišteni odvojeno od hrane i druge robe i van dohvata djece.

– Na vidljivom mjestu mora biti istaknuto uputstvo za potrošače o elementima obilježavanja i postupanja sa hemikalijama – naglašavaju u Inspektoratu.

Inspektori upozoravaju da zbog sadržaja određenih hemikalija ili biocida sredstva za čišćenje mogu biti opasna po zdravlje ljudi i životnu sredinu, te se na njih primjenjuju posebni propisi. U Ministarstvu zdravlja kažu da je cilj donošenja propisa da se na tržištu RS nađu isključivo odobrene hemikalije.

U evidenciju Ministarstva upisano je 156 hemikalija i 257 biocidnih proizvoda. Proizvođači su uglavnom iz EU, Srbije, kao i Bosne i Hercegovine.

– Ukoliko se na policama u maloprodajnim objektima zatekne proizvod koji sadrži određene hemikalije u koncentraciji koja je viša od propisane ili sadrži zabranjenu supstancu, a deklarisan je kao neopasan proizvod, nadležni inspektor dužan je utvrditi da li se radi o hemikaliji koja je upisana u evidenciju te da zabrani promet ovog proizvoda, a trgovca sankcioniše – kaže Džejna Milaković Ramadani, viši stručni saradnik za hemikalije pri Ministarstvu.

Obavezno čitati etikete

U Inspektoratu RS kažu da su potrošači dužni da prije upotrebe sredstava za čišćenje pročitaju etikete i slijede uputstvo koje je dao proizvođač.

– Prodavac je dužan da na zahtjev kupca pruži neophodne informacije o sadržaju etikete te informacije o opasnostima po zdravlje i životnu sredinu – kažu u Inspektoratu.

(EuroBlic)