Vijesti 09.03.2021.

Omogućen besplatan pristup bazi sudskih odluka

ČITANJE: 1 minuta

Savjet ministara je na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH usvojio odluku kojom se omogućava besplatan pristup Bazi sudskih odluka.

U Bazi sudskih odluka trenutno se nalazi 13.523 odluke najviših sudova u BiH sa vezanim nižestepenim odlukama koje su donesene u istom predmetu.

Odluke su pretražive po broju, datumu donošenja, sudu koji je odluku donio, kao i prema slobodnoj pretrazi teksta. Odluke su objavljene u integralnom tekstu, uz uklanjanje ličnih podataka stranaka u postupku.

Otvaranjem baze za javnost, VSTS, u saradnji sa sudovima, nastoji obezbijediti veću transparentnost pravosuđa BiH.

Bazi se može pristupiti isključivo putem veb stranice https://www.pravosudje.ba/csd/, klikom na modul “Baza sudskih odluka”, te za svrhu registracije nije potreban unos korisničkog imena i lozinke.

Baza sudskih odluka je od 2008. godine, kada je kreirana, bila namijenjena isključivo nosiocima pravosudnih funkcija, dok je VSTS 2012. godine odobrio pristup advokatima sa sjedištem u BiH uz godišnju pretplatu, a 2014. godine pod istim uslovima i svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Odluka je stupila na snagu danom njene objave u “Službenom glasniku BiH” od 5. marta.

(Srna, E.M)