Biznis 16.04.2021.

Osnovano Udruženja za gas Republike Srpske

ČITANJE: 1 minuta

Objedinjavanje gasnih subjekata u Republici Srpskoj sa ciljem unapređenja gasnog sektora osnovni je zadatak Udruženja za gas Republike Srpske (UGRES) koje je nedavno formirano u Banjaluci. 

Pored objedinjavanja gasnih subjekata u Srpskoj i unaprijeđenja gasnog sektora, cilj Udruženja je i formulisanje razvojne strategije gasnog sektora u RS.

„Cilj je i da ostvarimo saradnju i razmjenu informacija između gasnih subjekata u Republici Srpskoj, da zajednički nastupamo prema drugim udruženjima i institucijama, promovišemo i širimo primjenu prirodnog gasa kao energenta uz naglašavanje ekološkog i ekonomskog aspekta“, rekao je za CAPITAL predsjednik Upravnog odbora Udruženja Ljubo Glamočić.

On je dodao da je cilj Udruženja da učestvuje i sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, da radi na standardizaciji propisa u oblasti prirodnog gasa, usklađivanju sa međunarodnim standardima, sprovođenju sistema licenciranja i sertificiranja stručnih lica u sektoru gasne privrede.

Udruženje ima namjeru da se bavi i organizacijom stručnih skupova i izdavanjem stručnih publikacija iz oblasti prirodnog gasa, podsticanjem naučnoistraživačkog rada, kao i da sarađuje sa državnim organima u zakonsko-normativnom uređenju sektora gasa.

U BiH postoji i Udruženje za gas u BiH, osnovano 2002. godine radi promovisanja i unapređenja gasne i energetske privrede, pokretanja i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za tu struku. Navode da djeluju na cijelom području BiH, ali u posljednje vrijeme nema objava o njihovim aktivnostima. Njihov posljednji dostupan bilten datira iz 2018. godine, piše CAPITAL.

(A.M.)