Vijesti 04.09.2015.

Osobe sa invaliditetom žele učešće u saobraćaju bez prepreka

ČITANJE: 2 minute

invalidi prepreke

Udruženje omladine sa invaliditetom Infopart, započelo je pripreme za realizaciju projekta pod nazivom „Ne staj mi na put“.

Osnovi cilj projekta jeste da se doprinese rješavanju nagomilanih poteškoća u oblasti saobraćaja koje pogađaju populaciju osoba sa invaliditetom.

– Ovaj projekat je, zapravo, svojevrsna kampanja kojom ćemo pokušati da utičemo na prepoznavanje uloge učesnika u saobraćaju u poboljšanju uslova za kretanje osoba sa invaliditetom. Javni prostor u kome se najviše građana kreće je izabran za provođenje većine aktivnosti, jer podizanje svijesti kod svakog pojedinca trebalo bi da bude važan rezultat ovih aktivnosti – kažu u Infopartu.

Kroz podjelu promotivnog materijala, konkurs za fotografije, koje oslikavaju prepreke u smislu parkiranih vozila na trotoarima, spustovima za kolica i parking mjesta rezervisana za lica sa invaliditetom i izložbu ovih fotografija, te nastojanjem da se na javnim mjestima nađe što više poruka, udruženje će nastojati da utiče na građane.

U provođenje akcije podjele letaka vozačima biće uključeni volonteri, čime se želi poslati poruka potrebe za umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem na rješavanju poteškoća određenih grupacija građana.

Takođe, projekat predviđa i rad na povećanju senzibiliteta vozača u javnom prevozu, koji treba da steknu svijest o tome da su osobe sa invaliditetom ravnopravni korisnici usluga javnog saobraćaja, a neophodno je da svi učesnici u saobraćaju i donosioci odluka u ovoj oblasti podignu svijest o tome koliko i sami mogu biti prepreka, te isto tako, da i svojim savjesnim ponašanjem, itekako mogu uticati na uklanjanje ovakvih prepreka.

Projekat „Ne staj mi na put“ izabran je putem javnog konkursa za projekte NVO i podržao ga je grad Banjaluka.