Magazin 03.10.2015.

Osteoporoza: Prevencija počinje u mladosti

ČITANJE: 4 minute
Osteoporoza

Od osteoporoze najviše obolijevaju žene u menopauzi, a u poznim godinama podjednako pogađa i muškarce. Najbolja prevencija je formiranje čvrstih kostiju u ranoj mladosti.

Osteoporoza je metaboličko oboljenje kostiju odnosno smanjenje koštane čvrstine, koje povećava rizik od preloma. Pored godina, mogu je izazvati neke druge bolesti i stanja, kao i upotreba pojedinih lijekova.

U susret Svjetskom danu borbe protiv osteoporoze, koji se obilježava 20. oktobra, o tome kako se ova bolest otkriva i liječi i da li se može spriječiti, govori sc. med. dr  Snežana Novković, fizijatar-reumatolog na Institutu za reumatologiju u Beogradu.

– U početku osteoporoza ne boli i nema nikakve simptome, što je jedan od osnovnih razloga kasnog postavljanja dijagnoze. Međutim, u poodmaklom stadijumu klinička slika se ispoljava u vidu čestih preloma, čak i pri najmanjoj sili. To mogu biti prelomi nadlaktice, podlaktice, kuka, butne kosti ili potkoljenice, koji se lako dijagnostikuju. Nasuprot tome, osteoporotični prelomi kičmenih pršljenova ponekad se otkriju tek posle više mjeseci ili godina. Najčešći simptomi su bol u leđima i deformitet kičme. Bol nastaje iznenada, često prouzrokovan naglim pokretom kao što je saginjanje, podizanje tereta ili rotacija kičme. Može se širiti prema prednjoj strani grudnog koša, abdomenu ili duž udova, a bol prolazi poslije nekoliko nedelja. Zbog deformacije kičmenih pršljenova koja nastaje nakon preloma, javlja se kifoza kičme i smanjenje tjelesne visine. Bolest svih kostiju je retka, a između preloma većina bolesnika nema tegoba. Tok bolesti nije moguće predvidjeti, od jednog do drugog preloma može da prođe i po nekoliko godina, ali svaki prethodni povećava rizik za nastanak novog – objašnjava dr Snežana.

Početak bez simptoma

Zbog neispoljavanja kliničkih simptoma, više od polovine žena sa osteoporozom ostaje bez dijagnoze.

– Za sada glavna metoda za postavljanje dijagnoze je mjerenje mineralne koštane gustine DXA metodom (osteodenzitometrija).  Takođe, od velikog značaja su i dobro uzeta anamneza i klinički pregled, što je i polazna tačka za sve druge dijagnostičke postupke. Time otkrivamo faktore rizika koji ukazuju na potrebu daljeg ispitivanja bolesnika, a to su: starost, pol, prethodni prelom u odraslom dobu, prelom kuka kod srodnika prve linije, upotreba glikokortikoida, pušenje, više od tri čaše odnosno čašice alkohola dnevno, kao i prisustvo nekih bolesti koje djeluju na koštanu čvrstinu – objašnjava naša sagovornica.

Rendgensko snimanje kostiju nije precizna dijagnostička metoda,   jer otkriva promjene u kostima tek kada je izgubljeno više od 30 odsto koštane mase, ali je značajno za otkrivanje kičmenih preloma. U individualne dijagnostičke postupke spadaju i laboratorijska ispitivanja (merenje kalcijuma, fosfora, alkalne fosfataze, vitamina D i markera koštanog metabolizma u serumu), koji se obavljaju radi isključivanja drugih uzroka smanjene mineralne gustine kostiju. U novije vreme u dijagnostici osteoporoze koristi se i FRAX indeks, kojim se predviđa desetogodošnji rizik od preloma kod bolesnika.

Bolje je spriječiti

Osteoporozu je lakše preduprijediti nego liječiti, pa prevenciju treba započeti već u djetinjstvu ili adolescenciji, da bi se dostigao vrh koštane mase koji predstavlja rezervu za budućnost. Ona podrazumijeva korekciju načina života i edukaciju.

– To se odnosi na povećanje aktivnosti u svakodnevnom životu, vježbanje, ishranu, sunčanje, izbjegavanje padova, kao i pušenja, kafe u prekomjernim količinama. Ishrana treba da bude raznovrsna, bogata kalcijumom, proteinima i vitaminom D. Vježbe treba prilagoditi životnom dobu i stanju koštane mase.. Fizička aktivnost poboljšava koordinaciju pokreta i mišićnu snagu, što smanjuje rizik od pada i preloma. U dodatne mjere spadaju upotreba protektora za kuk (specijalni jastučići koji štite od preloma), upotreba imobilizacionih midera u bolnom periodu poslije preloma pršljena, korekcija vida kod starijih, kao i uklanjaje prepreka koje bi mogle da dovedu do pada – navodi dr Novković.

Promijenite navike

Liječenje bolesnika sa osteoporozom je individualno i ne zavisi samo od stepena smanjenja koštane gustine, već i od procjene drugih faktora rizika. Za neke žene promena načina života može biti dovoljna da se smanji rizik od osteoporoze.

– Iako je hrana najbolji izvor kalcijuma, mnoge žene u menopauzi imaju potrebu za dodatkom preparata kalcijuma i vitamina D (suplementi). Optimalni dnevni unos kalcijuma iznosi 1.000-1.200 mg, a vitamina D 800-1.000 i.j. Oni predstavljaju osnovne preparate koji se koriste kao pomoćna ljekovita sredstva i dodatak svakom lijeku protiv ove bolesti. Danas postoji veliki broj lijekova, koji se mogu podijeliti na one koji sprečavaju razgradnju kostiju (bisfosofnati, hormonska supstituciona terapija, selektivni modulatori estrogenih receptora, denosumab), one koji pomažu izgradnju kostiju (teriparatid) i one koji djeluju na oba načina (stroncijum ranelat). Izbor osteoporotične terapije treba da bude individualan za svakog pojedinačnog bolesnika, pri čemu ljekar mora uzeti u obzir nekoliko važnih obilježja svake opcije liječenja: efikasnost i sigurnost lijeka, cijenu i pogodnost primjene, ali i druge karakteristike koje ne moraju direktno biti povezane sa osteoporozom.

(Kurir)