Magazin 14.09.2021.

Otvaranje izložbe “Između redova” umjetnika Zorana Crnčevića u Kamenoj kući

ČITANJE: 2 minute

U Kamenoj kući tvrđave Kastel u četvrtak, 16. septembra 2021. godine u 19.00 časova biće otvorena izložba “Između redova” umjetnika Zorana Crnčevića.

U svom radu, Zoran se bavi stvaranjem kao sredstvom sporazumijevanja, nastojeći da prevaziđe kognitivnu distancu koja otežava komunikaciju između umjetnika i posmatrača. Rad ne opisuje vidljivi svijet, te mu apriori nije dodijeljen subjekat, predmet, ili opravdanje za postojanje, jer mjesto vršioca radnje zauzima posmatrač. Na stogodišnjicu rođenja Jozefa Bojsa, Zoran potvrđuje: ”Svaki čovek je umjetnik!”

Zoranove slike koje će biti predstavljene na izložbi ne prikazuju ono što na individualnom nivou smatramo objektivnom stvarnošću, one ne simbolizuju i ne predstavljaju “nešto”. Zoran slika NIŠTA, jer mu samo NIŠTA pruža dovoljno prostora da pažnju usmjeri na ono što želi da kaže između redova. Ne postoji očigledan ključ za čitanje njegovog rada. Na pitanje: “Šta predstavlja ova slika?” Zoran bi odgovorio: “Ne znam, objasnite vi meni.” Na ovaj način Zoran posmatrača stavlja u nelagodnu i rizičnu poziciju stvaraoca, a za sebe zadržava poziciju molera, izvođača radova.
Zoranovo djelo nastaje kao estetsko iskustvo, stvoreno u stanju duha u kome su pojmovi prostora i vremena suspendovani.

Zoran je počeo da transformiše pronađene predmete, namještaj, drvene kutije i dnevnu štampu za svoja umetnička djela 2002. godine, za vrijeme studija na Univerzitetu umjetnosti u Londonu. U svojim javnim instalacijama i performansima, Zoran je provocirao komunikaciju sa publikom i istraživao prostornu i vremensku ograničenost interakcije sa publikom. Kada je dobio platno zamrljano bojama, koje je drugi umjetnik iskoristio za sušenje viška boja sa slikarskih četkica, umjesto da ga iskoristi kao podlogu za slikanje, Zoran je platno okrenuo za 90 stepeni u smjeru kazaljke na satu i okačio ga na zid kao gotovu sliku.Sljedećih mjeseci oslikao je veliku Art deko komodu u paleti boja poput onih na slici i postavio oba rada u prostor u odnos koji je navodio posmatrače da postavljaju pitanja i uključe se u proces kreiranja kao medija za razmjenu ideja i mišljenja. Ovim postupkom, Zoran je iz interakcije umjetnika i publike uklonio elementerealnog, čulnog svijeta, čime je rad ograničio na apstrakciju ritma, kombinaciju površina, linija i boja koje ne simbolizujui ne predstavljaju nego samo JESU.