Magazin 07.03.2018.

Otvoreni forum: Ženski NEplaćeni rad

ČITANJE: 1 minuta

Povodom međunarodnog praznika Dana žena, u Banjaluci se 07. marta organizuje tribina na temu: Ženski NEplaćeni rad. Organizatori su UG Helsinški parlament građana Banjaluka i Oštra nula, a vrijeme održavanja je od 18 do 21 čas, u parku “Petar Kočić” u Staklencu.

Iako nam izgleda da su žene danas ravnopravne na tržištu rada, u praksi je drugačije. Ovome u prilog govori i činjenica da je Island, od ove godine, prva i jedina zemlja koja zakonom garantuje jednake plate za muškarce i žene. Međutim, osim jednakih plata, žene treba da imaju i jednake mogućnosti za napredovanje u karijeri, kao i mogućnost da ostvare svoja reproduktivna prava i da ne budu diskriminisane zbog toga – kakva je inače praksa.

O položaju žena na tržištu rada, populacionoj politici, radnim pravima žena u Bosni i Hercegovini kao i u regiji, riječ će imati panelistkinje: Nela Porobić Isaković (Međunarodna liga žena za mir i slobodu -WILPF, Sarajevo), Anđela Pepić (ekonomistkinja i doktorantkinja, Banjaluka), Jelena Lalatović (novinarka portala Mašina i članica organizacije Marks21, Beograd), Najila Mujaković (bivša radnica fabrike “Fortuna”, Gračanica).

(Banjaluka.com)