Vijesti 09.02.2016.

Ove godine 600.000 KM za izgradnju vodovoda

ČITANJE: 3 minute
vodovod
Za izgradnju vodovodne mreže u ovoj godini planirano je 600.000 KM.

Od 2000. do 2014. godine Grad je izgradio oko 300 km vodovodne mreže. Kako je navedeno u Programu uređenja građevinskog zemljišta, od ovog iznosa za rješavanje vodosnabdijevanja stanovništva u Ulici Braće Miletić biće utrošeno 180.000 KM.

Za izgradnju cjevovoda F 200 u Ramićima (od „Krajinapetrola do mosta na rijeci Dragočajki) planirano je 70.000 KM, dok će po 60.000 KM biti izdvojeno za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Tunjice i Novakovići.

Programom je za sekundarnu mrežu u naseljima Gajići, Radulji, Popovići i Stojnići predviđeno 50.000 KM, po 40.000 za vodovodne mreže u Motikama i krak kod rezervoara Česma – II zona, te 35.000 KM za sekundarnu mrežu u ul. Vida Nježića. U 2016. godini biće urađene i sekundarne vodovodne mreže u ograncima ulica Kosovske i Tešana Podrugovića, kao i u ul. Vida Simurdžića.

Podsjećamo da je u prošloj godini završena realizacija značajnog projekata vodosnabdijevanja iz kreditnih sredstava KfW banke, U prošloj godini završen veliki projekat vodosnabdijevanjačime su se kapaciteti vodovodnog sistema Banjaluke povećali za 10.500 m3 rezervoarskog prostora, 22.720 m nove mreže, i 14.780 m rekonstruisane mreže, te su stvoreni uslovi za izgradnju sekundarne vodovodne mreže za naselja Šargovac i Tunjice.

Inače, početak organizovanog snabdijevanja vodom za piće u Banjaluci počeo je 1908. godine kada je aktivirano izvorište Subotica iz kojeg se i danas crpi 15 do 20 litara vode u sekundi. Sada, nakon puštanja u pogon dijela novoizgrađene fabrike vode Novoselija 2, kapacitet proizvodnje „Vodovod“ – a iznosi 1.700 litara u sekundi. Do 2000. godine ukupna dužina mreža gradskog vodovoda bila je: primarna 148 km i sekundarna 274 km. Od 2000. do 2014. godine Grad je izgradio oko 300 km vodovodne mreže i pumpne stanice u Potkozarju, Prijakovcima i Ramićima. Ukupni rezervoarski prostor vodovodnog sistema Banjealuke iznosi: prva zona 21.500 m3, druga zona 5.850 m3 i treća zona 1.100 m3, a voda se pumpa sa deset stanica.
Izgradnjom druge faze Fabrike vode riješeni su kapaciteti proizvodnje do 2020. godine.

Neizgrađenost mreže i dotrajalost mreže je glavni problem vodosnabdijevanja. Da bi se obezbijedilo vodosnabdijevanje Banjaluke za konzumno područje izvorišta “Novoselija”, potrebno je proširiti postojeće i izgraditi nove rezervoarske kapacitete, te izgraditi primarne cjevovode i sekundarnu mrežu. S obzirom na to da su potrebna sredstva za ovu namjenu daleko iznad budžetskih mogućnosti potrebno je obezbijediti i druge izvore finansiranja.

Kriterijumi za izgradnju vodovodne mreže
Za izbor projekata, Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja postavilo je osnovne kriterijume za planiranje izgradnje vodovodne mreže:

1. izgradnja primarnih i sekundarnih cjevovoda za područja koja nemaju riješeno vodosnabdijevanje, a gdje su stvorene mogućnosti za izgradnju,
2. urađena tehnička dokumentacija i riješeni imovinsko-pravni poslovi,
3. sistematsko otklanjanje gubitaka na mreži rekonstrukcijom postojeće mreže, i
4. prikupljanje podataka od savjeta mjesnih zajednica proizašlih od zahtjeva građana.
Za područja gdje postoji izgrađena vodovodna mreža, prema potrebama i tehničkim mogućnostima, planira se proširenje vodovodne mreže.

(Banjaluka.rs.ba)