Magazin 10.04.2018.

OVO RIJETKI ZNAJU Kako je Zmijanje dobilo ime

ČITANJE: 3 minute

O porijeklu naziva Zmijanje postoje mnoga narodna predanja koja ga povezuju sa riječju “zmija”. Međutim, poznati etnolog Milan Karanović u tekstu iz 1935. povezuje Zmijanje sa jednom turskom riječju, koja nema veze sa zmijama.

Oblast Zmijanje zauzima još od polovine 16. vijeka sav prostor između rijeke Vrbasa na istoku i Sane na zapadu, planine Kozare na sjeveru i Mrkonjić-grada i Ključa na jugu. U srednjem vijeku na tom području je postojala župa Zemljanik, a padom pod tursku vlast 1528. na terenu Zemljanika nastaje nahija Kol-Zmijanje, koja se prvi put se spominje u turskim spisima 1541. godine. Od najstarijih vremena Zmijanje je naseljeno Srbima pravoslavne vjere. Islamizacija u ovom kraju nikada nije uspjela, a pod Turcima Zmijanjci su uživali određenu autonomiju.

O nastanku naziva Zmijanje postoji mnoštvo legendi sačuvanih u usmenoj tradiciji, a koje povezuju Zmijanje sa rječju “zmija”.

Tako je poznati etnolog i saradnik Petra Kočića, Milan Karanović (1882—1955) zabilježio 1921. godine kazivanje starca Stevana Blagojevića iz Gornjeg Ratkova: „Kad su Turci osvojili ove krajeve, tada je pobjegao kralj sa grčke granice. Tom prilikom su mu ugrabili kćer i silovali. Čuo otac njeno jaukanje. Zapita šta joj bi? Ona reče: Ujede me zmija. Odatle se, vele, prozvalo Zmijanje.“

Međutim, u listu Razvitak iz 1935. godine godine Karanović nudi stručno objašnjenje nastanka pojma Zmijanje, a koji izvodi od turske riječi “zimi”, koja znači nemusliman, podanik pod zaštitom muslimanske države.

Kočić je govorio da je ime oblasti Zmijanje poetično, da se ponosi što je Zmijanjac, a na nekim kraćim stvarima se tako i potpisivao. Slično je radio i Cvijić, i to tako što se potpisivao kao Dinarac. Mnoge će svakako interesovati otkuda je došlo ime oblasti Zmijanja, koje se za vrijeme turske uprave zvalo Kol-Zmijanje, navodi Karanović.

“Kol-Zmijanje” je od “zimi” i “kol”. “Zimi” je od glagolske imenice “zimet” koja označava nemuslimana, podanika, onog koji je pod zaštitom muslimanske države, raja. Riječ “zemit” označava obavezu čuvanja nečije sigurnosti, riječ “kol” predstavlja stražu, odred, a “zimi” je podanik islamske države koji nije musliman nego onaj koji vjeruje u svete knjige, a to su Hrišćani i Jevreji.

Zimije su se brinuli za snabdijevanje turske vojske, a imali su i određen stepen autonomije. Prema tome, “Kol-Zmijanje” se razvilo od turske riječi “zimi” (množina “zimijan”) u značenju – red povlašćenih Hrišćana u Turskoj državi sa nekim vojničkim dužnostima prema državi, navodi Karanović.

Kol-Zimijan, odredi Zimija bili su, po svoj prilici, čuvari državnog i vojnog druma kojim se turska vojska kretala prema Slavoniji i Hrvatskoj, a taj je drum bio i veza sa vezirskim Travnikom. U Podrašnici, na Zmijanju je bilo i zborno mjesto turske vojske, po riječima Evlije Čelebije, turskog geografa.

Zmijanjci su se tako brinuli o hrani i konjima za vojsku, a zbog toga su dobili određene povlastice – prije svega, imali su svoju zemlju.

Od Kol-Zmijanja kasnije nastalo Zmijanje, navodi Karanović.

(mondo.ba)