Politika 12.01.2016.

Parlament BiH: Sa dnevnog reda skinut Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH

ČITANJE: 5 minuta
parlament bih
Počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Mirsad Isaković (SBB) zatražio je odgovor od Vijeća ministara BiH o tome kad BiH može očekivati Zakon o internet trgovini. On je upozorio da se ovaj način poslovanja širi u BiH, i da zbog nepostojanja Zakona ima dosta prostora za manipulaciju i nelegalan promet robe i novca. Odgovor na ovo pitanje poslanik nijem mogao dobiti jer nije bilo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića, a niko drugi nije imao ovlaštenje da se obrati.

Dušanka Majkić, (SNSD) ukazala je na problem i nepoštivanje Parlamenta BiH od strane Vijeća ministara BiH. Istakla je da se uporno na sjednicama Predstanvičkog doma BiH ne pojavljuju ministri i predsjedavajući Vijeća ministara, te dodala da objektivno poslanici ne mogu dobiti odgovore na svoja pitanja.

Miroslav Milovanović, poslanik (SNSD) zatražio je informaciju  od Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da iznese podatak koliko je do sada izvezeno mlijeka iz BiH u EU.

Šarović je rekao da Ministarstvo ne raspolaže podacima o izvozu mlijeka i mliječnih prozivoda  za decembar i da očekuja da će ti podaci biti dostupni tokom januara.

Izvoz mlijeka i mliječnih prozivoda u EU počeo je 11. septembra 2015.godine i do krajan novembra izvezneo je mlijeka i mliječnih prozivoda u iznosu od 900.000 KM.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH neće na današnjoj sjednici razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH i Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, čiji su predlagači poslanici iz klubova SNSD-a i SDS-a, odlučio je Kolegijum ovog doma.

Prijedlozi zakona skinuti su na zahtjev Ustavnopravne komisije, koja ih nije juče razmatrala, zbog tehničkih nedostataka jer nisu usklađeni sa jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u BiH.

Prema Prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH, s ciljem jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda BiH, stranci moraju ustupiti mjesta domaćim sudijama.

Prijedlogom zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH predviđeno je da se iz ovog zakonskog rješenja brišu odredbe koje se odnose na pravno sankcionisanje u slučaju neizvršavanja konačnih odluka Ustavnog suda BiH, Suda BiH ili Doma za ljudska prava.

Sa dnevnog reda sjednice, na zahtjev Ustavnopravne komisije, skinut je i Prijedlog zakona o korišćenju i upravljanju imovinom u svojini BiH, čiji su predlagači poslanici Šemsudin Mehmedović i Zaim Backović.

Predstavnički dom razmatraće danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika u BiH kojim je određen podjednak broj neradnih dana tokom godine za obilježavanje vjerskih praznika za muslimane, pravoslavce, katolike, pripadnike jevrejske i svih ostalih vjera u BiH, najavljeno je iz parlamenta BiH.

Zaposleni u svim institucijama, organima, organizacijama, preduzećima i svim drugim oblicima organizovanja za obavljanje djelatnosti i usluga na teritoriji BiH, prema ovom zakonu, trebalo bi da imaju pet plaćenih neradnih dana u vrijeme vjerskih praznika.

Tako bi za katolike neradni dani bili za Bogojavljenje, Tijelovo, Uznesenje Blažene Djevice Marije ili Veliku Gospu, Sve svete, te za Božić.

Za pravoslavce su neradni dani Božić, Sveti arhiđakon Stefan, Duhovi, Veliki petak i Vaskrs.

Za muslimane su predviđena po dva dana za Ramazanski i Kurban-bajram, te jedan dan po izboru vjernika povodom Nove hidžretske godine ili rođenja poslanika Muhameda.

Neradni dani za pripadnike judaističke vjere su u vrijeme praznika Sukot, Šavuot, Pesah, Roš Hašana /Nova godina/ i Jom Kipur /Dan pomirenja/, a za pripadnike ostalih vjera u BiH zakonski je definisano pet dana u godini za potrebe obilježavanja vjerskih praznika.

a predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH u prvom čitanju kojim BiH, kao članica Međunarodne organizacije rada, ovu oblast harmonizuje sa ratifikovanim međunarodnim konvencijma i međunarodnim pravom.

Ovim zakonom uređuju se međusobna prava i obaveze zaposlenih i institucija BiH, odnosno poslodavca u vezi sa štrajkom.

Zaposleni ne mogu otpočeti štrajk prije utvrđivanja minimuma procesa rada, koji se utvrđuje odlukom Savjeta ministara BiH uz konsultacije sa sindikatom, radi zaštite javnog i opšteg interesa građana i bezbjednosti, vodeći posebno računa da se moraju osigurati nesmetani uslovi života, rada te kretanja osoba, robe i usluga.

Predstavnički dom razmatraće i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme u prvom čitanju čiji je cilj poboljšanje zakonskih rješenja i bolje provođenje zakona u korist institucija i privrednika u oblasti namjenske industrije.

Pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi čiji je predlagač Savjet ministara BiH u prvom čitanju, kojim se unapređuju postojeća zakonska rješenja u skladu sa načelima efikasne javne uprave.

Izmjenama i dopunama Zakona jednoobrazno se rješavaju pitanja posebnih uslova za imenovanje rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca upravnih organizacija, čime se stvara mogućnost veće konkurencije i sprečava praksa subjektivnosti u isticanju uslova koje su do sada propisivale institucije pojedinačno.

Istovremeno se precizira mandat vršioca dužnosti rukovodioca i naglašava rad upravnih inspektora radi unapređenja kontrole u upravi.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Pred poslanicima će se naći i Izvještaj za BiH za 2015. godinu, koji je sačinila Evropska komisija, te Akcioni plan za provođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara BiH, čiji je podnosilac Savjet ministara BiH.

Do 8. decembra prošle godine iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende realizovano je 17 generalnih mjera na nivou Savjeta ministara BiH u planiranim rokovima kojima se značajno unapređuje stanje u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosto, poslovne klime, vladavine prava i dobrog upravljanja, te reforme javne uprave.

(Nezavisne novine)