Vijesti 28.01.2016.

Parlament BiH: Zatražena informacija o vršnjačkom nasilju među djecom

ČITANJE: 1 minuta
parlament bih
Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH podržala je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila inicijativu poslanika Senada Šepića /SDA/, kojom Predstavnički dom obavezuje Savjet ministara BiH i druge nadležne institucije da hitno pripreme i parlamentu BiH pošalju informaciju o stanju i pojavama vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom u BiH s prijedlogom mjera.

Na sjednici ove komisije usvojeni su Izvještaj i zaključci sa tematske sjednice povodom 30. avgusta – Međunarodnog dana nestalih, kao i Izvještaj i zaključci sa tematske sjednice pod nazivom “Izazovi u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u slučajevima mobinga”, te sa Konferencije povodom 20. novembra – Međunarodnog dana dječijih prava pod nazivom “Jer i ja postojim”, saopšteno je iz parlamenta BiH.

Komisija je usvojila Izvještaj i zaključke sa Treće regionalne konferencije “Uloga komisija u parlamentarnom nadzoru u oblasti ljudskih prava”, te Izvještaj o radu za prošlu i Orijentacioni radni plan za ovu godinu.

Primljene su na znanje Informacija Ministarstva komunikacija i prometa BiH o usvajanju Pravilnika o obilježavanju vozila podešenog da njime upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima, obavještenje Savjeta ministara BiH o zaključku Komisije povodom razmatranja Informacije o procjenama i mogućnostima BiH po pitanju izbjegličke krize u regionu i Evropskoj uniji, te Informacija Savjeta ministara BiH i zaključne napomene i preporuke Komiteta UN za eliminaciju rasne diskriminacije.

Podržan je i upućen u parlamentarnu proceduru prijedlog Udruženja austrijsko–njemačke zajednice za imenovanje Davora Ebnera na mjesto predstavnika austrijske nacionalne manjine u Savjetu nacionalnih manjina BiH.

(Agencije)