Paušal za mobilnu telefoniju 500 KM

Naknada za jednu postavljenu baznu stanicu mobilne telefonije obračunavaće se paušalno, u iznosu od 500 KM mjesečno, ako odbornici 28. marta na sjednici Skupštine grada Banjaluka usvoje Prijedlog odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje zemljišta, objekata i infrastrukture u vlasništvu grada za postavljanje baznih stanica mobilne telefonije.

Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, rekao je da se bazne stanice uglavnom nalaze u prigradskim područjima.

“Grad na ovaj način daje mogućnost da operateri bazne stanice postave na našim objektima i našem zemljištu i da nam za to plate odgovarajuću naknadu”, objasnio je Bilčar.

Dodao je da grad do sada nije imao nikakvu dobit od toga, ali da će on ostvarivati dobit ako odbornici podrže ovu odluku.

“Pod baznom stanicom mobilne telefonije u smislu ove odluke podrazumijeva se antenski sistem i odgovarajuća telekomunikaciona oprema, kao što su kabineti, moduli, sistem napajanja, te infrastruktura potrebna za njeno funkcionisanje”, objasnio je Bilčar.

Prema njegovim riječima, oprema se može montirati na krov objekta, na cijevni nosač koji se postavlja uz sam objekat, na infrastrukturu ili na samostojeći stub na zemljištu.

U obrazloženju ove odluke navedeno je da će nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave odrediti lokacije na kojima je moguće postavljanje baznih stanica mobilne telefonije, imajući u vidu zahtjeve zainteresovanih pravnih lica i vodeći računa o širenju mreže mobilne telefonije na cijeloj teritoriji grada.

“Naknada za zakup zemljišta, objekata i infrastrukture za jednu postavljenu baznu stanicu mobilne telefonije obračunava se paušalno, a u cijenu nije uračunat utrošak električne energije za telekomunikacionu opremu”, navodi se u odluci.

Dodaje se da sve troškove građevinskih radova, postavljanja i montaže, odnosno demontaže opreme snosi zakupac.

(Nezavisne)

PUCAO NA KOMŠIJU Potekla krv zbog bunara

Novica Šešum (65) uhapšen je preksinoć jer je pucao na komšiju Sašu Matoša (49) u dvorištu njegove kuće u banjalučkom naselju Kuljani, a tome je, kako saznajemo, prethodila svađa zbog bunara za vodu.

NASTAVAK INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA Asfaltirani putevi u Saračici i Bistrici

Komunalne službe i ove sedmice nastavile su sa izgradnjom i asfaltiranjem makadamskih puteva na području grada. Tako su proteklih dana, novi asfalt dobila dva putna pravca, i to Saračica-Brankovac i Bojanića mlin-Janjetovići. -U okviru rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva izvedeni su radovi na dva putna pravca, i to Saračica-Brankovac i Bojanića mlin-Janjetovići – potvrđeno je