Vijesti 27.03.2016.

Pejić: Pri kraju Nacrt zakona o visokom obrazovanju

ČITANJE: 3 minute
Radmila-Pejic
Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Radmila Pejić rekla je Srni da je radna grupa pri kraju izrade Nacrta zakona o visokom obrazovanju.

Pejićeva je navela da je u odnosu na važeći Zakon o visokom obrazovanju akcenat stavljen na osiguranje kvaliteta u svim segmentima visokog obrazovanja, poput osnivanja visokoškolskih ustanova, izbora akademskog osoblja, prava i obaveza studenata i slično.

“U odnosu na važeći zakon preciznije su definisane vrste i nivoi studija, te je propisano da univerziteti izvode akademske studije sva tri ciklusa, da mogu izvoditi i strukovne studije prvog ciklusa, a visoka škola samo strukovne studije prvog ciklusa”, rekla je Pajićeva.

Ona je dodala da visoke škole, prema važećem zakonu, mogu izvoditi i akademske studijske programe.

Pejićeva je istakla da je u novom zakonskom rješenju pooštren i postupak osnivanja visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

“Za razliku od važećeg zakona, ovim nacrtom je postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa predviđen kao obavezan radi ujednačavanja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama i međunarodne prepoznatljivosti visokoškolskih diploma koje se stiču na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj”, objasnila je Pejićeva.

Prema njenim riječima, za razliku od važećeg zakona kojim je propisano da za dekana može biti imenovan nastavnik u naučno-nastavnom zvanju, nacrtom zakona o visokom obrazovanju propisano je da za dekana organizacione jedinice može biti imenovan nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, odnosno nije data mogućnost da docent bude imenovan za dekana organizacione jedinice.

“Ovim zakonom pooštreni su minimalni kriterijumi za izbor akademskog osoblja u smislu objavljivanja naučnih radova. Na inicijativu studenata ovim nacrtom je propisano da nastavniku i saradniku imenovanom na javnu funkciju miruju prava i obaveze na visokoškolskoj ustanovi u periodu dok obavlja tu funkciju, a najduže jedan mandat”, kaže pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Pejićeva je dodala da je ovim nacrtom propisano da nastavniku prestaje radni odnos na visokoškolskoj ustanovi na kraju školske godine u kojoj je navršio 68 godina života za razliku od važećeg zakona.

Ona je napomenula da je važećim zakonom nastavniku data mogućnost da ugovorno bude angažovan u nastavi do godinu dana, na prijedlog Senata visokoškolske ustanove, ukoliko po prethodno raspisanom konkursu nije izabran odgovarajući kandidat, sa mogućnošću produženja za još jednu godinu po istoj proceduri.

Nacrtom je propisano da lice penzionisano u skladu sa propisima druge države ne može izvoditi nastavu na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, osim u slučajevima u kojima se na konkurs nije javio nastavnik koji ispunjava uslove.

“Na ovaj način želimo spriječiti da profesori koji su penzionisani u zemljama u okruženju imaju prioritet prilikom zasnivanja radnih odnosa u Republici Srpskoj, iako su stekli uslove za penzionisanje prema propisima svoje države, u odnosu na profesore iz Republike Srpske”, pojasnila je Pejićeva.

Ona je dodala da je nacrtom novog zakona o visokom obrazovanju uređeno izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi, za razliku od važećeg zakona koji kao jedan od principa na kojima se temelji visoko obrazovanje pominje cjeloživotno obrazovanje, ali ne propisuje odredbe o izvođenju ovih programa.

“Uvedena je i kategorija samofinansirajućeg studenta, a to znači da oni sami finansiraju svoj studij plaćanjem školarine u iznosu koji utvrdi upravni odbor visokoškolske ustanove”, naglasila je Pejićeva.

(Agencije)