Biznis 06.04.2016.

Penzijski rezervni fond zaradio 67 miliona KM

ČITANJE: 3 minute
PREF RS
Penzijski rezervni fond RS (PREF) ostvario je prošle godine neto dobit od 6,74 miliona KM, pokazuju revidirani finansijski izvještaji tog fonda.

Dobit PREF-a smanjena je za 19,95 odsto u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 8,42 miliona KM.

Upravni odbor Fonda PIO RS usvojio je juče u funkciji Skupštine PREF-a godišnji izvještaj PREF-a i Društva za upravljanje tim fondom. Skupština PREF-a prihvatila je i prijedlog uprave PREF-a da Fondu PIO bude isplaćeno 6,2 miliona KM iz ostvarene dobiti u 2015. godini.

– U prethodne četiri godine Fondu PIO RS smo isplatili dividendu u iznosu od 26,5 miliona KM. U tom periodu PREF je Fondu PIO svake godine isplaćivao prosječni iznos dividende od 6,6 miliona KM godišnje – kazao je direktor Društva za upravljanje PREF-om Darko Lakić i dodao da će Fondu PIO već danas isplatiti 6,2 miliona KM za 2015. godinu.

Najznačajniji izvor prihoda PREF-a i u prošloj godini bila je dividenda od koje je inkasirano 10,6 miliona KM. Njena struktura je, međutim, prilično nepovoljna jer u tom prihodu “Telekom Srpske” učestvuje sa čak 9,2 miliona KM. Poslovni rezultati preduzeća u kojima je PREF akcionar uticali su na pad prihoda od dividende za 12,8 odsto u odnosu na 2014. godinu.

U PREF-u ističu da je kao rezultat procesa restrukturiranja portfelja u prethodnim godinama, u 2015. nastavljen rast prihoda od kamata na osnovu investicija u dužničke hartije od vrijednosti i depozite. To je za rezultat imalo prošlogodišnji rast prihoda od kamata na godišnjem nivou za 22,3 odsto na 4,5 miliona KM.

Kada su u pitanju rashodi i prošle godine je zadržan trend da najveće učešće u njima imaju priznavanja rashoda za akcije preduzeća u kojima je pokrenut stečajni postupak, koja su smanjila kapital ili kod kojih postoji očekivanje da od njihovih akcija fond neće imati korist. Vrijednost tih rashoda prošle godine je iznosila 7,3 miliona KM, što je u odnosu na 2014. porast za 17 procenata.

– Ukupna vrijednost imovine PREF-a na kraju 2015. godine je bila na nivou od oko 260 miliona KM, iako su u prethodnih šest godina, po osnovu preduzeća u stečaju i smanjenja kapitala u preduzećima koja su ostvarivala gubitke, otpisane akcije u vrijednosti od oko 31 milion KM – kazao je Lakić.

Kada je riječ o strukturi imovine PREF-a oko 42 odsto je učešće u vlasništvu “Telekoma Srpske” i deset preduzeća iz sistema “Elektroprivrede RS”. Vrijednost imovine u depozitima i dužničkim hartijama od vrijednosti i potraživanjima koja su naplaćena početkom 2016. godine iznosi više od 75 miliona KM i čini skoro 30 odsto ukupne vrijednosti portfelja fonda.

– Iako ostvarujemo značajnu dobit, veliku pažnju posvećujemo troškovima poslovanja, pa su rashodi Društva za upravljanje PREF-om i u 2015. godini bili ispod 700.000 KM – rekao je Lakić.

Menadžment PREF-a od osnivanja radi na restrukturiranju portfelja, ali je fond i dalje akcionar u velikom broju preduzeća o čemu svjedoči podatak da je u 2015. godini održano 212 skupština akcionara preduzeća u kojima imaju vlasnički udio.

Revizija

Revizorska kuća “Dilojt” dala je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje PREF-a i Društva za upravljanje tim fondom za 2015. godinu. Time je nastavljen trend iz prethodne četiri godine u kojima su revizori takođe dali pozitivno mišljenje.

(Glas)