Vijesti 16.09.2018.

Plan uređenja centra grada ponovo na javnom uvidu

ČITANJE: 4 minute

Nacrt Regulacionog plana plana centralnog područja grada biće izložen na ponovni javni uvid u periodu od 24. septembra do 1. oktobra ove godine, najavljeno je iz Odjeljenja za prostorno uređenje.

Skupština grada je ovaj nacrt usvojila na posljednjoj sjednici koja je održana 5. septembra. Prihvatanjem ovog nacrta, istovremeno su usvojene i mnoge primjedbe koje su građani dali prilikom izlaganja na javni uvid prethodnog nacrta.

U odnosu na prethodni dokument, ovim nacrtom predviđeno je da se planirani kružni tok na Bulevaru cara Dušana „vraća“ na sadašnju lokaciju umjesto velikog obuhvata koji bi išao oko cijelog zelenog ostrva ispod Ferhadije, a predviđa se i dogradnja Tehničke škole, u kojoj bi bila smještena i Građevinska škola.
Pored toga, nekoliko lokacija, na kojima su bile planirane višespratnice, predviđeni su da budu „zone“, odnosno neće se ići na preciziranje spratnosti već na koeficijent izgrađenosti. Te izmjene odnose na lokacije kod Tehničke škole, preko puta Narodne skupštine RS i na „Kastelovom ćošku“.

Pored toga, dio lokacija u centru grada ponovo su planirane kao zelene površine, kao što su ona kod spomenika banu Milosavljeviću, parkića između Narodnog pozorišta i Banskog dvora, kao i lokacija u Ulici Sime Šolaje. Istovremeno, nekoliko lokacija u centralnom području ili zona je predviđeno za provođenje konkursa, na kojem će biti izbrano najbolje idejno rješenje tih površina. To je planirano za prostor od Hrama Hrista Spasitelja do predviđenog spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, zatim za prostor od Banskog dvora do Narodnog pozorišta RS kao i lokacija stare autobuske stanice.

Nacrt plana centralnog gradskog područja biće izložen na javni uvid u prostorijama Instituta za građevinarstvo (Ulica kralja Petra I Karađorđevića br.92-98), Gradske uprave i mjesnih zajednica: Centar 1, Centar 2 i Bulevar.

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica: Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Jovana Dučića, Grčke, Nikole Tesle, Kninske, Bulevara cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića, Zdravka Čelara, Teodora Kolokotronisa, rijeke Crkvena, Gorana Radulovića Bimbe i Vase Pelagića.

Na uvidu i drugi planovi

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će od 24. septembra do 24. oktobra ove godine na javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi.

Nacrt izmjene dijela RP „Jelšingrad“ RO fakrika strojeva, uređaja i alata – novelisani plan.

Nacrtom izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi uz kompleks proizvodnih objekata preduzeća „Novi Jelšingrad“ – Fabrika alatnih mašina.

Nacrt će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Plan“ d.o.o. Banja Luka – Ulica Mladena Stojanovića 26 A, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 1, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar cara Dušana, Omladinske, Radoja Domanovića, Branka Morače, patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (Jug 7).

Nacrtom Izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulica: Patre, Kralja Petra I Karađorđevića, Braće Mažar i majke Marije, Vojvode Momčila, Solunske, Milana Budimira, Duška Koščice, Kozarske, Ljupka Račića, Slavka Rodića i Isaije Mitrovića.

Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Industroprojekt“ – Ulica kralja Petra II Karađorđevića, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica Bulevar i Kočićev vijenac, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Nacrt RP stambenog naselja Šargovac 1

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između magistralnog puta Banja Luka – Prijedor, magistralnog puta Banja Luka – Gradiška, Drakulićke ulice, dijela ulice Martinovac i granice obuhvata Regulacionog plana „Šargovac 2“ (sa zapadne strane).

Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Geoput“  Banja Luka – Ulica kralja Nikole 13, u prostorijama Gradske uprave i prostorijama Mjesne zajednice Šargovac, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 24. oktobra 2018. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje .