Vijesti 05.08.2020.

Počela isplata dječijeg i materinskog dodatka

ČITANJE: 1 minuta

U Republici Srpskoj danas je počela isplata dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za jul.

Iz Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske saopšteno je da julska isplata dodatka na djecu obuhvata 16.117 djece, odnosno 11.053 korisnika, kao i da je za isplatu ovog prava obezbijeđeno 1.083.763 KM.

Materinskim dodatkom za jul obuhvaćeno je 5.327 porodilja, a za isplatu je izdvojeno 2.157.435 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 156 porodilja, odnosno 145 trećerođene i 19 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 95.550 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 190.000 KM za 760 porodilja, odnosno 760 djece.

U avgustu se nastavlja i sa isplatom novog prava iz dječije zaštite – naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, za šta je izdvojeno 46.575 KM.

Iz Fonda obavještavaju korisnike da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti nadležnim centrima za socijalni rad i
službama socijalne i dječije zaštite, odnosno poslovnicama Fonda u lokalnim zajednicama u kojima imaju prebivalište.

(Srna)